Finland
​Tulorekisteri työtapaturmavakuutuksessa

​Tulorekisteri työtapaturmavakuutuksessa


Tulorekisteri on uusi, monen eri viranomaisen yhteinen tietokanta, jota ylläpitää Verohallinto. Tulorekisteri kokoaa yhteen ansio-, eläke- ja etuustiedot korvaten palkkojen vuosi-ilmoitukset, jotka nykyään annetaan erikseen Verohallinnolle, työeläkelaitoksille, työttömyysvakuutusrahastolle ja työtapaturmavakuuttajille. Tulorekisteri ei luo kansalaisille tai viranomaisille uusia tiedonsaantioikeuksia, vaan käyttäjä saa vain ne tiedot, joihin tämä on nykyisinkin oikeutettu.

Työtapaturmavakuutusta vakuuttavat vahinkovakuutusyhtiöt käyttävät 1.1.2020 alkaen tulorekisterin tietoja vuosi-ilmoituksen sijaan, jos tiedot ovat tulorekisteristä saatavilla.
Koska vahinkovakuutusyhtiöt saavat tulorekisterin tiedot käyttöönsä vasta vuonna 2020, yritysten tulee täyttää vielä nykyisen mallinen palkkailmoitus (=vuosi-ilmoitus), jos työtapaturmavakuutus päättyy kesken vuoden 2019. Osaan loppuvuonna 2019 päättyvistä vakuutuksista voidaan kuitenkin jo hyödyntää tulorekisterin tietoja. Mikäli tarvitaan vielä palkkailmoitus, vakuutusyhtiöt pyytävät sen erikseen.

Erityisryhmien tiedot


Tulorekisteri sisältää tietoa ainoastaan palkoista ja etuuksista, joten ilmoitusmenettely jatkuu vastaavasti kuin aikaisemmin erityisryhmien, työvoimakoulutuksen, opiskelijoiden sekä rangaistus-, huolto- ja hoitolaitoksiin otettujen henkilöiden osalta myös tulorekisterin jälkeen.
 

Työtapaturmavakuutuksen vaatimukset tulorekisterin tiedoille


Vahinkovakuutusyhtiöt saavat käyttöönsä työtapaturmavakuutusta varten tarvittavat palkkatiedot tulorekisteristä ensimmäisen kerran vuonna 2020. Tulorekisteri sisältää palkkatietoja vuodesta 2019 alkaen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vuodesta 2020 alkaen työtapaturmavakuutuksen palkkatietoja ei enää tarvitse ilmoittaa erikseen vakuutusyhtiöön.
 

Palkkatietojen ilmoitusmenetelmä


Tulorekisteriin voi ilmoittaa palkkatiedot käyttämällä ilmoitustapaa 1 tai 2. Suositeltava tapa on käyttää ilmoitustapaa 2. Tällöin tiedot ovat riittävän tarkat myös tapaturmavakuutuksesta saatavien korvausten maksamiseen, jolloin korvaukset saadaan maksettua ajallaan ja manuaaliset työvaiheet minimoidaan. Ilmoitustavan 2 mukaan tarvitaan seuraavat tiedot:

 • palvelussuhdetiedot, kuten työsuhteen tyyppi, kesto, palkkauksen muoto ja säännöllinen sovittu viikkotyöaika
 • poissaolotiedot, kuten jakso, päivien lukumäärä, syy ja palkan määrä


Täydentävät tiedot, kuten täydentävät tulolajit ja muut lisätiedot tulee ilmoittaa mahdollisimman pian, mielellään samanaikaisesti pakollisten tietojen kanssa. 
 

Työtapaturmavakuutusta varten tarvittavat tiedot


Tulorekisterissä jokaisen työntekijän kohdalla on ilmoitettava, mitä työtä hän tekee Tilastokeskuksen ammattiluokituksen TK10 mukaisesti.

Tulorekisterissä käytettävä TK10 kooditus eroaa joissain tapauksissa nykyisin käytössä olevasta virallisesta Ammattiluokitus 2010 koodituksesta.

Esimerkkejä:

 • Ammattiluokan koodi saattaa pysyä samana, mutta nimike muuttuu, sillä TK10 koodituksessa kutakin ammattiluokkakoodia vastaa vain yksi nimike. 
  • Mm. koodi 412, jonka alta Ammattiluokitus 2010:ssa löytyi useita toimistotyöhön liittyviä ammattinimikkeitä, löytyy TK10 luokituksesta ainoastaan nimikkeellä ”yleissihteerit” (41200).
 • Nykyisen ammattiluokan koodia on tarkennettava, koska ylemmällä tasolla olevaa ammattiluokkakoodia ei ole TK10:ssä. Mm. koodi (41) ”Toimistotyöntekijät” on annettava tarkemmalla tasolla:
  • 41100    Toimistoavustajat
  • 41200    Yleissihteerit
  • 41310    Tekstinkäsittelijät
  • 41320    Tallentajat


Tilastokeskuksen LuokitusEkspertin avulla on mahdollista tarkistaa oikea ammattiluokan koodi ammattinimikkeen avulla valitsemalla luokitukseksi Ammattiluokitus 2010. Tulorekisterissä ammattiluokan TK10 koodin pituus on oltava viisi merkkiä. Jos LuokitusEkspertistä saatavan koodin pituus on alle tämän, koodin loppuun tulee lisätä riittävä määrä 0-numeroita, jotta merkkijonon pituus on viisi merkkiä.

Kaikki Tulorekisterissä käytössä olevat ammattiluokat löytyvät Tilastokeskuksen ammattiluokituksesta (TK10)  Etusivu > Tietoa tilastoista > Luokitukset > Henkilöluokitukset > Tilastokeskuksen ammattiluokitus (TK10) 
 

Vakuutusnumero (mikäli työnantajalla on useita työtapaturmavakuutuksia)


Jos samalla y-tunnuksella on useita työtapaturmavakuutuksia, on jokaisen palkansaajan kohdalle merkittävä vakuutusnumero, mihin vakuutukseen työntekijä kuuluu. Vakuutustunnusten ilmoittamista ei ole standardoitu. Vakuutustunnukset löytyvät vakuutuskirjasta.
 

Työtapaturmavakuutustietojen ilmoittaminen Tulorekisteriin

Palkkatiedot ilmoitustavan kaksi mukaan   
 • Suositellaan käyttämään ilmoitustapaa kaksi. Silloin tiedot ovat riittävän tarkat myös korvausten maksamiseen.
     
Ammattiluokkakoodi TK10 –luokituksen mukaisesti   
 • Ammattiluokkakoodi ilmoitetaan TK10 –luokituksen mukaisesti (viisinumeroinen koodi) 
 • Ammattinimikkeen ilmoittaminen on vapaaehtoista
     
Vakuutusnumero   
 • Tarvitaan, jos samalla y-tunnuksella on useita työtapaturmavakuutuksia
 • Vakuutusnumeron ilmoittamista ei ole standardoitu. Vakuutusnumerot löytyvät vakuutuskirjasta. 


Tulorekisterin vaikutus työtapaturmavakuuttamiseen

Vakuutuskausi 2018    Vakuutuskausi 2019    Vakuutuskausi 2020
Yrityksen on ilmoitettava vielä vakuutuskautta 2018 koskeva vuosi-ilmoitus samalla tavalla kuin aikaisemmin keväällä 2019. Palkat ilmoitetaan nyt voimassa olevan Ammattiluokitus 2010 mukaisesti.   Työtapaturmavakuutuksen ammattinimikkeet ja ammattiluokkakoodit ilmoitetaan tulorekisterin TK10 mukaisesti

Vuosi-ilmoitusta ei tarvitse tehdä enää. Vakuutusyhtiö saa tulorekisteristä vuoden 2020 alussa vakuutuskauden 2019 lopulliset palkkasummat ammattiluokittain
  Vakuutusyhtiö saa tulorekisteristä myös osan työtapaturman korvausten maksamiseen liittyviä ansiotietoja (mikäli yritys on ilmoittanut) 

Vakuutusyhtiöt ilmoittavat maksetut ansionmenetyskorvaukset tulorekisteriin.


 

Yhteystiedot