Finland
Valmiiksi kilpailutetut vakuutukset pk-yrityksille
Ryhmäratkaisut – Vakuutukset pk-yrityksille

Valmiiksi kilpailutetut vakuutusohjelmat pienille ja keskisuurille yrityksille


Aon Finlandin asiantuntijoiden neuvottelemat Ryhmäratkaisut ovat etukäteen kilpailutettuja vakuutusratkaisuja pienille ja keskisuurille yrityksille. Vakuutusyhtiöitä kilpailutettaessa vakuuttajaksi valitaan aina turvan laajuudeltaan, hinnaltaan ja vakuutusehdoiltaan markkinoiden paras. Palvelu on saatavilla ainoastaan Aon Finlandin kautta. 

Keskeiset edut pk-yritykselle

1. Pk-yritykselle suurostajan edut

Valmiiksi kilpailutetun vakuutuksen ansiosta pienemmillä yrityksillä on mahdollisuus hyötyä suuren ostovolyymin tuomista eduista. Ryhmäratkaisun ansiosta Aonin asiakkaat saavuttavat säästöjä vakuutusmaksuissa. Säästöjä emme tee karsimalla vakuutusturvan sisältöä, vaan vakuuttaja valitaan siten, että se on hinta-laatusuhteeltaan markkinoiden paras.


2. Laajat ehdot

Vakuutusehdot tuottavat käytännöllistä hyötyä vahinkotilanteissa. Ryhmäratkaisuun sovelletaan Aonin asiantuntijoiden tekemiä vakuutusehtoja. Niissä on otettu huomioon sellaiset vakuutusturvan laajennukset ja vakuutussuojan parannukset, joita markkinoilta on saatavissa, ja joita yritykset tyypillisesti tarvitsevat. 

3. Säästä aikaa – kilpailutus on jo hoidettu

Aon hoitaa vakuutuksen kilpailuttamisen, analysoinnin, palveluntuottajan vertailun ja valinnan sekä ylläpitää palvelua asiakkaiden etua ajatellen.

4. Kilpailukykyisin vaihtoehto vuodesta toiseen

Aon seuraa markkinoiden kehittymistä ja varmistaa, että Ryhmäratkaisu on kilpailukykyinen vuodesta toiseen.


Kenelle Ryhmäratkaisu sopii?


Ratkaisusta hyötyvät kaikki pienet ja keskisuuret yritykset, joiden vakuutuksiin sovelletaan tällä hetkellä vakuutusyhtiön perusehtoja. Ryhmäratkaisu voi tuoda kustannussäästöjä erityisesti silloin, jos vakuutuksia ei ole kilpailutettu muutamaan vuoteen.

Ryhmäratkaisuun voi liittyä suurin osa eri toimialojen yrityksistä. Analysoimme yrityksen soveltuvuuden ryhmäratkaisuun ja vertailemme ratkaisun kannattavuuden nykyturvaan verrattuna.
 


Ryhmäratkaisu -vakuutusohjelmat:

Valmiiksi kilpailutettu vakuutusohjelma on saatavilla seuraaville vakuutuslajeille:

Omaisuus- ja keskeytysvakuutus


+ Omaisuusvakuutukset korvaavat omaisuuden menetystä tai vaurioitumista.
+ Keskeytysvakuutukset korvaavat niitä menetyksiä ja ylimääräisiä kuluja, joita yritykselle aiheutuu toiminnan keskeydyttyä kokonaan tai osittain.

Kybervakuutus


+ Tietoturvavakuutus pk-yrityksille tietomurroilta ja liiketoiminnan keskeytymiseltä varautumiseen.

Toiminnan- ja tuotevastuuvakuutus


+ Vakuutus kattaa vakuutetun liiketoiminnassa aiheutuneet vahingot sekä vakuutetun tuotteiden aiheuttamat vahingot, joista vakuutettu on lain mukaan korvausvastuussa.

Hallinnon vastuuvakuutus


+ Vakuutus kattaa yrityksen johtohenkilöitä kohtaan esitetystä vahingonkorvausvaateesta tai viranomaistutkinnasta aiheutuneita kuluja sekä mahdollisen korvattavaksi tuomitun vahingonkorvausvastuun.

Kuljetusvakuutus


+ Vakuutus kattaa kaikki vakuutetun riskillä tapahtuvat kuljetukset ja välivarastoinnit, mukaan lukien näyttelyt, työntekijöiden mukana kulkevat laitteet ja varaosat sekä komennustyöntekijöiden muuttotavarat. 

Sairauskuluvakuutus (sisältäen mahdollisuuden työterveyshuoltoon)


+ Edullinen sairauskuluvakuutus henkilöstölle tukemaan työterveyshuoltoa
+ Sairauspoissaolojen minimointi
+ Ei omavastuita
+ Ei terveysselvityksiä

 

Matkavakuutus


+ Ryhmäratkaisun kautta vakuutat henkilöstön matkustamiseen liittyvät riskit Suomessa ja kaikkialla maailmassa kattavasti, asiantuntevasti ja vaivattomasti. Palvelu sisältää valmiiksi kilpailutetun matkavakuutuksen varmistaen vuosi vuodelta, että turva vastaa markkinoita parhaalla mahdollisella hinta-laatu-suhteella.  

 


Haluatko keskustella lisää?


Jos haluat jutella lisää yrityksesi vakuutuksista, ota yhteyttä asiantuntijoihimme!

Aleksi Halme
[email protected] 
+358 201 266 384 


Tutustu myös:


Vakuuttaminen ryhmäratkaisuna tuo pk-yritykselle suuryhtiön edut
Opas vakuutusmeklarin valintaan
Näin otat ensiaskeleet yrityksesi riskienhallinnan parantamiseen


Aonin vakuutuspalvelut suurille ja keskisuurille yrityksille

Yhteystiedot