Finland
Kaupanala

Kaupanala

Kaupanala on Suomen suurin työllistäjä. Globaali toimintaympäristö edellyttää sopimusriskien ja toimittajaverkoston hallintaa sekä logistiikan toimintavarmuutta. Alalla hyödynnetään voimakkaasti myös informaatioteknologiaa.

Tarjoamme ratkaisuja toimialan tyypillisimpiin riskeihin:

  • Henkilöriskit – Lakisääteisten ja vapaaehtoisten vakuutusten hallinta kustannustehokkaasti
  • Vastuuriskit – Vastuukysymysten ohella palvelut sopimusriskienhallintaan
  • Kuljetusriskit – Vakuutus- ja vahinkopalvelut logistiikkaan
  • Keskeytysriskit – Liiketoiminnan jatkuvuuden turvaaminen toimittaja- ja IT riskikartoituksella
  • Luottoriskit – Koordinoitu hallinta parantaa maksukykyä ja kannattavuutta

Tarjoamme yrityksellesi laajat osaajaresurssit, joiden avulla riskien- ja vakuutustenhallinnan toteuttaminen kustannustehokkaasti on mahdollista myös kansainvälisesti. Esimerkkejä palvelutarjonnastamme ovat muun muassa vakuutusten selvitys-, kilpailutus- ja hallinnointipalvelutriskienhallintapalvelut sekä mahdollisuus hyödyntää laajaa kansainvälistä verkostoamme.