Finland
Palvelusektori

Palvelusektori

Palvelusektori on merkittävä ja voimakkaasti kasvava tuotannonala Suomessa. Työvoimavaltaisuudesta johtuen alalla toimivilla yrityksillä korostuu henkilöstöriskien ohella vastuu tehdystä työstä. Alalla hyödynnetään voimakkaasti myös informaatioteknologiaa.

Tarjoamme ratkaisuja toimialan tyypillisimpiin riskeihin:

  • Henkilöriskit – Vapaaehtoisten ja lakisääteisten vakuutusten hallinta kustannustehokkaasti
  • Vastuuriskit – Ammatillisten vastuukysymysten ohella keinot myös sopimusriskienhallintaan
  • Keskeytysriskit – Liiketoiminnan jatkuvuuden turvaaminen IT-riskikartoituksella
  • Luottoriskit – Koordinoitu hallinta parantaa maksukykyä ja kannattavuutta

Tarjoamme yrityksellesi laajat osaajaresurssit, joiden avulla riskien- ja vakuutustenhallinnan toteuttaminen kustannustehokkaasti on mahdollista myös kansainvälisesti. Esimerkkejä palvelutarjonnastamme ovat muun muassa vakuutusten selvitys-, kilpailutus- ja hallinnointipalvelutriskienhallinnan palvelut sekä mahdollisuus hyödyntää laajaa kansainvälistä verkostoamme.