Finland
Teollisuus

Teollisuus

Teollinen toiminta edellyttää raaka-aineiden ja energian hyvää saatavuutta, kone- ja laiteinvestointeja, toimivaa logistiikkaa sekä työvoimaa. Alihankkijaverkostot sekä investointien ja projektien riskienhallinta ovat teollisuudessa avainasemassa. Myös vastuu ympäristöstä on korostunut uuden EU-lainsäädännön myötä.

Tarjoamme ratkaisuja toimialan tyypillisimpiin riskeihin:

  • Keskeytysriskit – Liiketoiminnan jatkuvuuden turvaaminen alihankkijariskikartoituksella
  • Kuljetusriskit – Vakuutus- ja vahinkopalvelut logistiikkaan
  • Henkilöriskit – Lakisääteisten vakuuttamisvelvoitteiden hallinta kustannustehokkaasti
  • Projektiriskit – Investointien ja projektien koordinoitu hallinta myös ulkomailla
  • Vastuuriskit – Vastuuriskienhallinta myös ympäristöriskien osalta

Tarjoamme yrityksellesi laajat osaajaresurssit, joiden avulla riskien- ja vakuutustenhallinnan toteuttaminen kustannustehokkaasti on mahdollista myös kansainvälisesti. Esimerkkejä palvelutarjonnastamme ovat muun muassa vakuutusten selvitys-, kilpailutus- ja hallinnointipalvelut sekä riskienhallinnan palvelut. Vakuutusten kattaessa Suomen ulkopuolisia toimintamaita voidaan vakuutuksia koskeva paikallinen palvelu toteuttaa kansainvälisen verkostomme avulla.

 

Etsi toimisto