Finland
Suomen Golfliitto ry

Suomen Golfliitto ry

Suomen Golfliitto ry:llä on 131 jäsenseuraa ja 143 005 rekisteröityä henkilöjäsentä (2016). Suomen Golfliitto arvioi, että golfista kiinnostuneita on kaikkiaan Suomessa 1,7 miljoonaa henkilöä ja 700 000 haluaisi kokeilla Golfia harrastuksenaan. Golfliitto on linjannut strategisiksi painopisteiksiin, että Golfyhteisöjen toimintatapoja uudistamalla mahdollistetaan taloudellinen jatkuvuus, kilpagolfissa ollaan pysyvästi eurooppalaisella huipputasolla ja Golfin mielikuva on positiivisesti arkipäiväistynyt.

Toimialaosaaminen ja luotettava kumppani

Golfliitolle on tärkeää luoda jäsenklubeilleen parhaat olosuhteet keskittyä kehittämään toimintaansa kokonaisuutena varmistamalla positiivinen asiakaskokemus. Golfliitto on sen varmistaakseen tarjonnut kaikille jäsenpelaajilleen osana liiton jäsenyyttä laajan tapaturma- ja vastuuvakuutuksen.

Golfyhteisön hyvinvoinnin kannalta on tärkeää koko ajan kehittää toimintaa kaikilla osa-alueilla. Yksi niistä oli jäsenten vakuutusturva, jonka kattavuus ja kustannukset halusimme saattaa markkinoiden parhaalle tasolle. Siksi olikin järkevää ottaa mukaan luotettava kumppani, joka osaa huomioida golfiin liittyvät riskit ja uudistaa vakuutusratkaisumme kustannustehokkaasti. Petri Peltoniemi, Suomen Golfliiton toiminnanjohtaja (2010-2017).

Suomen Golfliitto ei ole aikaisemmin käyttänyt vakuuttamisessaan ulkopuolista asiantuntijaa. Peltoniemen mukaan vakuutusmeklarin valintaan vaikuttivat toisen suuren urheiluliiton saamat kokemukset Aonin luotettavuudesta ja yhteistyön sujuvuudesta:

Tiukasta aikataulusta huolimatta toimintaamme räätälöity vakuutusturva kilpailutettiin ja saatettiin voimaan erittäin nopeasti ”avaimet käteen” – periaatteella. Aonin laatima yhteenveto sekä suositukset auttoivat ymmärtämään saatujen vakuutustarjousten erot ja mahdollistivat nopean päätöksenteon.

Golfliiton vakuutusratkaisussa hyödynnettiin aiempaa vakuutusturvaa ja siitä saatuja kokemuksia. 

Jäsenvakuutusten uudistaminen tuo merkittäviä etuja

Vaikka kustannustehokkaimman vakuutusratkaisun saaminen edellyttikin Golfliiton jäsenvakuutusten kilpailuttamista ja vaihtoehtoisten yhteistyökumppaneiden harkintaa, valinnasta oli helppo päättää

Toimintamme on oltava läpinäkyvää ja avoimesti julkisuuden kestävää. Rahoituksestamme vajaat 10 prosenttia tulee opetusministeriön myöntämän vuosittaisen toiminta-avustuksen muodossa. Ministeriön rahoituksen edellytyksenä on, että isommat hankinnat kilpailutetaan. Kilpailutuksen teettäminen Aonin avulla oli luontevaa ja järkevää myös siksi, että sen myötä mitään spekulointeja kilpailuttamisen aitoudesta ei ole ja saimme kattavasti tarjoukset myös tahoilta, joita emme olisi välttämättä itse osanneet edes lähestyä. Kilpailuttaminen hoitui näppärästi ilman suurta ajallista panostustani ja aiempaa kattavammista vakuutuksista huolimatta vakuutusmaksut putosivat merkittävästi, Peltoniemi toteaa.

Minun on voitava luottaa siihen, että vakuutusturva vastaa tarpeitamme myös toimintamme kehittyessä. Aonin kanssa tämä onnistuu, koska heidän vakuutuslajikohtaiset erityisosaajat olivat käytettävissämme ja osasivat vastata haastavimpiinkin kysymyksiin, Peltoniemi kiittelee.

Lisätietoja

Uutiskirje