Finland

Aon Finland Oy:n tietosuojaseloste

Aon on maailman johtava riskienhallinta-, eläke- ja terveysratkaisujen asiantuntijapalveluita tarjoava yritys. Noin 50 000 asiantuntijaamme 120 maassa mahdollistavat tuloksia asiakkaillemme käyttäen yksityisoikeudellista tietoa ja analytiikkaa, joiden avulla kykenemme tarjoamaan varmaa ja suorituskykyä tehostavaa asiantuntijuutta.

Aon Finland Oy on sitoutunut yksityisyytesi suojaamiseen. Tämä sitoumus kuvastaa, miten tärkeänä pidämme luottamuksen saamista henkilöstöltämme, asiakkailtamme, liikekumppaneiltamme ja muilta tahoilta, jotka jakavat henkilötietojaan kanssamme sekä tämän ansaitun luottamuksen ylläpitämistä.

 

Tietosuojaselosteen tarkoitus

Tämä tietosuojaseloste (“tietosuojaseloste”) kuvaa Aon Finland Oy:n tiedonkäsittelykäytäntöjä. Sitä sovelletaan kaikkiin henkilötietoihin, joita annat meille tai joita me keräämme muista lähteistä, ellei sinulle ole annettu yksityiskohtaisempaa selostetta tietojesi keräämisen hetkellä. Tätä tietosuojaselostetta ei sovelleta tähän verkkosivustoon liittyvien kolmansien osapuolien sivustoihin tai sivustoihin, joilla on omat tietosuojaselosteensa.

Tämä tietosuojaselosteen tavoitteena on auttaa sinua ymmärtämän henkilötietojesi keräämiseen, käyttöön ja jakamiseen liittyviä käytäntöjä kuvaten:

TIETOSUOJASELOSTE

 1. Kuka on vastuussa tiedoistasi?
 2. Miten keräämme tietojasi ja mitä tietoja keräämme?
 3. Miten käytämme henkilötietojasi?
 4. Oikeusperuste
 5. Keräämmekö lapsia koskevia tietoja?
 6. Kauanko säilytämme henkilötietojasi?
 7. Luovutammeko henkilötietojasi eteenpäin?
 8. Siirrämmekö henkilötietojasi maantieteelliseltä alueelta toiselle?
 9. Onko meillä käytössä turvatoimia tietojesi turvaamiseksi?
 10. Muita tietoihisi liittyviä oikeuksia
 11. Automaattinen päätöksenteko
 12. Ota yhteyttä
 13. Muutokset tietosuojaselosteeseen


 
1. Kuka on vastuussa tiedoistasi?

Tässä tietosuojaselosteessa mainitulla nimityksellä ”Aon Finland Oy” viitataan Aon Finland Oy:hyn sekä sen sidosyrityksiin ja tytäryhtiöihin (näihin viitataan myös nimityksillä ”me”, ”meitä”, ”meidän” jne.). Henkilötietoja kerää jokainen Aon konsernin jäsen, joka on vastuussa niiden käsittelystä rekisterinpitäjänä. Täydellinen luettelo konserniyhteisöistämme on täällä. Konserniyhtiöt voivat esittää omat tietosuojaselosteensa, kun ne ensimmäisen kerran keräävät henkilötietoja esimerkiksi sinun tai yhtiösi sitoutuessa vastaanottamaan palveluamme.

Aon konserniyhtiöt tarjoavat palveluita asiakkaillemme tietojenkäsittelijänä. Tällaisissa tilanteissa käsittelemme henkilötietojasi oikeudellisten velvoitteidemme ja sopimusvelvoitteidemme mukaisesti.

2. Miten keräämme tietojasi ja mitä tietoja keräämme?

 

Keräämämme henkilötiedot riippuvat tarjoamamme palvelun luonteesta. Tämä tietosuojaseloste tarjoaa kuvauksen henkilötiedoista, joita keräämme, ja mihin tarkoitukseen henkilötietoja käytämme. Lisätietoja henkilötietojen keräämisestä ja palveluistamme sekä henkilötietojen keräämisen tarkoituksesta ja oikeusperusteista voidaan antaa erillisessä palveluun soveltuvassa tietosuojaselosteessa.

 

a. Aon kerää tietoja seuraavin tavoin:

Antamasi tiedot

Aon kerää tietoja suoraan sinulta, kun:

 • tilaat palvelun meiltä;
 • vierailet verkkosivuillamme tai osallistut Aonin tapahtumaan;
 • haet työpaikkaa Aonissa;
 • jos teet valituksen tai tiedustelun meille;
 • kun verkostoidut meihin sosiaalisessa mediassa; tai
 • rekisteröidyt tai käytät verkkosivujamme tai sovelluksiamme.
 

Sinulta edellytetään henkilötietojen jakamista kanssamme kohtuuden mukaan (hyväksymässämme muodossa), jotta voimme täyttää tarjoamaamme palveluun liittyvät velvollisuudet, mukaan lukien oikeudelliset ja lainsäädännölliset velvoitteet. Jos emme vastaanota edellytettyjä tietoja tai tietojen lähettäminen viivästyy, emme välttämättä voi tarjota palveluita sinulle ja/tai voimme päättää palveluntarjoamisen välittömästi.

Antaessasi Aonille kolmannen henkilön henkilötietoja (kuten tietoja avio- tai avopuolisostasi, lapsistasi, huollettavistasi tai yhteyshenkilöistä hätätilanteessa), tulisi sinun antaa kyseisille henkilöille kopio tästä tietosuojaselosteesta luettavaksi tai muutoin varmistua, että he ovat tietoisia siitä, kuinka Aon käyttää heidän tietojaan. Antaessasi tietoa edunsaajistasi, voimme edellyttää sinulta nimenomaisen suostumuksen toimittamista heidän puolestaan.

Automaattisesti keräämämme tiedot

Joissain tapauksissa keräämme automaattisesti tiettyjä tietoja vieraillessasi verkkosivustoillamme sekä sähköposteista, joita vaihdamme kanssasi. Automaattisia tekniikoita ovat esimerkiksi palvelinlokit IP-osoitteiden keräämiseksi, evästeet ja verkkojäljitteet. Lue lisää, miten käytämme evästeitä evästeilmoituksestamme.

Tiedot, joita keräämme asiakkailtamme tai kolmansilta osapuolilta

Toimittaessamme palveluita asiakkaillemme voimme kerätä mm. seuraavia tietoja sinusta asiakkailtamme: nimi, yhteistiedot, syntymäaika, sukupuoli, siviilisääty, palkkatiedot, työllisyystilanne sekä etuisuuskattavuus. Arkaluonteisia tietoja kerätään ainoastaan, mikäli niiden kerääminen on välttämätöntä ja niitä tarvitaan esimerkiksi henki-, sairauskulu-, ammattivastuu- tai työtapaturmavakuutuksen järjestämiseen tai työnantajasi tarjoamia henkilöstöetuja koskevia ohjelmia varten. Suurin osa vastaanottamistamme henkilötiedoista liittyy osallistumiseen työnantajasi tarjoamiin korvaus- ja etuusohjelmiin. Kansallisen lainsäädännön salliessa voimme kerätä välttämättömiä tietoja rikosrekisteristä, esimerkiksi tarvittaessa osana liiketoimintamme hyväksymis-, rahoitus-, hallinto-, rekrytointi-, rahanpesun torjunta- ja sanktioiden seulontamenettelyä.

b. Tiedot, joita keräämme sinusta, voivat sisältää seuraavia:

a. Henkilökohtaiset perustiedot, kuten nimi, osoite, syntymäaika, ikä, sukupuoli ja siviilisääty;
b. Yksilöivät tunnistetiedot kuten henkilötunnus ja eläketurvan viitenumero;
c. Demografiset tiedot, kuten tiedot iästäsi, sukupuolestasi, etnisyydestäsi, siviilisäädystäsi, elämäntavoistasi ja vakuutustarpeestasi;
d. Työsuhteeseen liittyvät tiedot kuten asema, tiedot työsuhteen laadusta (esimerkiksi kokoaikainen/osa-aikainen sopimus), palkkaus, työsuhde-edut ja työhistoria;
e. Terveystiedot kuten tiedot terveydentilastasi, sairauskertomukset ja lääketieteellisen arvioinnin tulokset;
f. Etuustiedot kuten eläketiedot ja eläkeoikeudet, eläköitymisen päivämäärä ja muut etuuksiisi vaikuttavat tiedot, kuten eläkemaksut, verotiedot ja muut asiaan vaikuttavat tiedot;
g. Taloudelliset tiedot kuten luotto- ja pankkikorttitiedot, pankkitilin tiedot, luottotietosi ja konkurssitiedot, palkkatiedot, verotustiedot, kolmannen osapuolen pidätykset, bonusmaksut, etuus- ja korvaustiedot, kansalliset vakuutusmaksut;
h. Tiedot saatavista kuten tiedot kaikista sinuun tai työnantajasi vakuutussopimuksiin kohdistuvista vaateista;
i. Sinun markkinointipreferenssisi ;
j. Verkkotiedot: esimerkiksi tiedot vierailuistasi verkkosivuillamme;
k. Tapahtumatiedot kuten tiedot kiinnostuksestasi ja osallistumisestasi tapahtumiimme, sisältäen palautelomakkeet;
l. Sosiaalisen median tiedot kuten toiminnot (esim. tykkäykset ja päivitykset) meidän sosiaalisen mediamme alueella;
m. Rikosrekisteritiedot kuten tiedot tapahtuneista tai väitetyistä rikoksista tai vahvistukset tyhjistä rikosrekistereistä.


Arkaluonteisia tietoja (kuten tietoja terveydentilastasi ja väitetyistä rikollisista toimista) kerätään ainoastaan, mikäli niiden kerääminen on välttämätöntä ja kerääminen tapahtuu soveltuvan lainsäädännön mukaisesti, mikä voi edellyttää nimenomaisen suostumuksen saamista ja/tai välttämätöntä valtuutusta ennen tietojen keräämistä.
3. Miten käytämme henkilötietojasi?

Seuraavassa on tiivistetysti tarkoitukset, joihin käytämme henkilötietoja. Lisätietoja palveluitamme varten keräämistämme henkilötiedoista sekä tietojen keräämisen tarkoituksista ja oikeusperusteista voidaan selvittää erillisissä tietosuojaselosteissa, jotka liittyvät sinua koskeviin palveluihin.

Toimittaessamme palveluita asiakkaillemme

Käsittelemme henkilötietoja, joita asiakkaamme ovat meille luovuttaneet, toimittaessamme riskienhallinnan palveluitamme, jälleenvakuutuspalveluitamme, eläke- ja terveyspalveluitamme sekä tieto- ja analytiikkapalveluitamme. Tarkat tiedot siitä, mihin tarkoituksiin henkilötietojasi käsitellään, määritellään asiakassopimusten soveltamisalassa ja määritelmissä, sovellettavissa lainsäädöksissä, viranomaisten ohjeistuksissa ja ammatillisilla standardeilla.

Asiakassitoumusten hallinta

Käsittelemme asiakkaidemme ja yritysasiakkaidemme edustajia koskevia henkilötietoja, jotta voimme:

 • Noudattaa Aonin oikeudellisia velvollisuuksia, sisältäen:
  • “tunne asiakkaasi” -tarkistukset;
  • rahanpesun torjunta;
  • kauppapakotteiden seulonta;
  • hankkia ja päivittää luottotietoja asianmukaisten kolmansien osapuolten kanssa, kuten luottotietotoimistojen kanssa tilanteissa, joissa maksut suoritetaan luotolla;
 • toteuttaa asiakasviestintää;
 • käsitellä asiakasvalituksia ja -tiedusteluja; ja
 • Hallinnoida vaatimuksia.
 • Asiakasviestintä ja markkinointi nykyisille asiakkaillemme ja prospekteille.

Käsittelemme asiakkaidemme, prospektien ja yritysasiakkaidemme edustajien henkilötietoja, jotta voimme: lähettää uutiskirjeitä, asiantuntijavinkkejä, ilmoituksia tarjouksista ja muuta markkinointiviestintää; ja kutsua asiakkaitamme tapahtumiin, sisältäen tapahtumien järjestämisen ja hallinnoinnin.

Data-analytiikan, vertailuanalyysin ja mallintamisen suorittaminen

Olemme innovatiivinen yritys, joka aikaisempia asiakassuhdekokemuksia hyödyntämällä vie tuotteidensa ja palveluidensa kehittämistä entistä pidemmälle. Aon hyödyntää tietoa analyysiä, mallintamista, vertailua ja tutkimusta varten.

Rikollisuuden torjunta

Käsittelemme henkilötietoja edistääksemme rikosten ennaltaehkäisyä, paljastamista ja tutkintaa sekä rikollisten kiinniottamista tai syytteeseenpanoa sekä noudattaaksemme lakeja/määräyksiä. Teemme tätä esimerkiksi osana liiketoimintamme hyväksymis-, rahoitus-, hallinto- ja rekrytointiprosesseja, sisältäen rahanpesun torjunnan ja sanktioiden seulontatarkastukset.

Yritysjärjestelyt

Käsittelemme henkilötietoja ollessamme osallisena yritysten yhdistymisessä tai yrityskaupassa ja omistajanvaihdoksessa. Tämä sisältää henkilötietojen käsittelyä suunnittelua ja due diligence -tarkastusta varten sekä ennen että jälkeen yritysjärjestelyn toteuttamisen, sekä kirjanpidon siirtämisessä liiketoiminnan jatkajalle.

Menetelmien ja palveluiden kehitys

Käsittelemme henkilötietoja ylläpitääksemme ja kehittääksemme palvelujen tarjoamiseen ja teknologian käyttöön liittyviä menetelmiä, mukaan lukien laitteiden ja järjestelmien testaaminen ja kehittäminen. Käsittelemme tietoja myös kehittääksemme uusia palveluita.

Halutessamme käyttää henkilötietojasi tarkoitukseen, joka ei vastaa sitä, jota varten tiedot kerättiin alun perin, pyydämme tähän uuteen tarkoitukseen suostumuksesi, ellei tietoja käsitellä lakisääteisten velvoitteidemme täyttämiseksi. Kaikissa tapauksissa tasapainoitamme henkilötietojesi käytön etuihisi, oikeuksiisi ja vapauksiisi sovellettavien lakien ja säädösten kanssa varmistaaksemme, että henkilötietoihisi ei kohdistu tarpeettomia riskejä.

4. Oikeusperuste

Lailliset perusteet henkilötietojen keräämiseen ja käyttöön ovat:

a. Palvelusopimuksen täytäntöönpano Kun suoritamme palveluita tai solmimme sopimuksen kanssasi palveluiden suorittamiseksi, keräämme ja käytämme henkilötietojasi, kun tarpeellista, jotta voimme tarjota sinulle palveluitamme, prosessoida tarjouksen hyväksymisesi ja täyttää sopimusvelvoitteemme kanssasi.
b. Lakisääteiset velvoitteet Henkilötietojen käsittely on välttämätöntä, jotta voimme täyttää lakisääteiset velvoitteemme. Esimerkiksi, Aonilta vaaditaan toimilupa tiettyjen sääntelyviranomaisten taholta, ja joutuu toimittamaan palveluita soveltuvien lakisääteisten velvoitteiden mukaisesti.
c. Väärinkäytösten ennaltaehkäisy ja tunnistaminen Käytämme henkilötietojasi, mukaan lukien tietoja tuomioista tai väitetyistä rikoksista ennaltaehkäistäksemme ja havaitaksemme väärinkäytöksiä, muita rahoitukseen liittyviä rikoksia ja rikoksia yleisesti vakuutus- ja rahoitusalalla.
d. Oikeutettu etu Henkilötietojesi kerääminen ja käyttö on välttämätöntä voidaksemme saavuttaa kohtuullisesti kaupalliset tavoitteemme. Tähän liittyviä toimia ovat esimerkiksi:
 
 • Asiantuntijapalveluiden tarjoaminen kansainvälisesti;
 • liiketoimintamme harjoittaminen ja asiakassuhteiden sekä muiden suhteiden hallinnointi sekä kehittäminen;
 • tiedusteluihin vastaaminen ja niiden ymmärtäminen;
 • tietojen vastaanotto kolmansilta osapuolilta sekä konserniyhtiöiltämme palveluiden tarjoamiseksi;
 • tietojen luovuttaminen ollessamme osallisena yritysten yhdistymisessä tai yrityskaupassa ja omistajanvaihdoksessa;
 • palveluidemme kehittäminen; ja
 • pyrkimys ymmärtää, kuinka sinä ja asiakkaamme käyttävät palveluitamme ja verkkosivustojamme.
 •  
 

Tukeutuessamme tähän oikeusperusteeseen henkilötietojesi keräämistä ja käyttöä varten, varmistamme, että käsittely ei loukkaa sinulle soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaan kuuluvia oikeuksia.

e. Suostumus

Tietyissä tapauksissa tukeudumme suostumukseesi oikeusperusteeksi. Perustamme rikolliseen toimintaan liittyvien henkilötietojen keräämisen suostumukseesi, erityisesti olemassa olevan tai hankittavan vakuutuksen riskien arviointia varten. Voimme myös jakaa tällaista tietoa muiden vakuutustoimijoiden ja kolmansien osapuolten, kuten vakuutuksenantajien, jälleenvakuuttajien ja tarkastusvirastojen kanssa, mikäli se on välttämätöntä sinulle tarjottujen palveluiden tarjoamiseksi tai hallinnoimiseksi.

Perustaessamme tietojesi keräämisen ja käsittelyn suostumukseesi, sinun ei ole pakko antaa suostumustasi ja voit myöhemmin peruuttaa antamasi suostumuksen. Emme välttämättä voi kuitenkaan tarjota sinulle palveluita ja/tai voimme peruuttaa palveluiden toimittamisen välittömästi, jos emme saa kohtuullisesti edellyttämiämme tietoja palveluiden tarjoamiseksi.

Vastaanottaessasi palveluitamme suostut henkilötietojesi keräämiseen ja käsittelyyn tässä tietosuojaselosteen osiossa esitetyllä tavalla. Soveltuvin osin suostut myös siihen, että vakuutusasiakirjassasi nimetty vakuutuksenantaja voi kerätä ja käyttää tietojasi yllä kuvattua tarkoitusta varten. Voitte tarkistaa vakuutuksenantajan tietosuojaselosteen saadaksenne lisätietoja heidän tietosuojakäytänteistään.

f. Merkittävä yleinen etu (soveltuvan lainsäädännön mukaisesti) Mikäli soveltuva lainsäädäntö sallii, voimme kerätä ja käyttää tietojasi merkittävää yleistä etua varten. Tällainen etu voi liittyä laittomien toimien havainnointiin ja ennaltaehkäisyyn taikka kansanterveyteen.
g. EU:n jäsenvaltioiden ja muiden Yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) soveltavien maiden lainsäädäntöön sisältyvät erityiset poikkeukset Perustamme toimintamme erityisiin perusteisiin tietyissä tilanteissa, esimerkiksi vakuuttamista varten tai määrätessämme etuuksista ammatillisessa vakuutusjärjestelmässä. Joidenkin henkilötietojesi, kuten terveystietojesi käsittely on välttämätöntä vakuuttamista ja/tai ammatillista vakuuttamista varten.
h. Maakohtainen oikeusperuste Aon on huomioinut EU:n ulkopuolisten valtioiden henkilötietojen keräämiseen ja käyttöön liittyvät oikeusperusteet kunkin valtion osalta erillisessä tietosuojaselosteessa, joka on löydettävissä tämän sivun yläosasta.
5. Keräämmekö lapsia koskevia tietoja?

Emme suoraan tarjoa palveluita lapsille, emmekä tietoisesti kerää lapsia koskevia henkilötietoja. Verkkosivujemme käyttö on kielletty lapsilta.

Tietyt Aonin ratkaisutoiminnot voivat käsitellä lapsiin liittyviä tietoja, kuten syntymäaikaa, osoitetta ja muita tunnistustietoja. Tätä tietoa ei kerätä suoraan lapsilta, vaan muilta osapuolilta, kuten asiakkailtamme tai suoraan sinulta lapsen vanhempana tai huoltajana (esim., jotta lapsi voidaan nimetä vakuutus- tai eläkejärjestelyssä edunsaajaksi).

6. Kauanko säilytämme tietojasi?

Se, kauanko säilytämme henkilötietojasi, riippuu siitä käyttötarkoituksesta, jota varten tiedot kerättiin, ja käyttötarkoituksen luonteesta. Säilytämme henkilötietojasi ainoastaan niin kauan, kun tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen tarkoituksien täyttämiseksi on tarpeen, sekä Aonin tietojen säilyttämistä koskevien ohjeiden mukaisesti, ellei laki salli tai edellytä pidempää säilytysaikaa. Henkilötietosi hävitetään turvallisesti, kun niitä ei enää tarvita.

7. Luovutammeko henkilötietojasi eteenpäin?

Luovutamme henkilötietojasi seuraaville tahoille, kun tarpeellista palveluiden tarjoamiseksi ja hallinnoimiseksi:

a. Aonissa: voimme jakaa henkilötietojasi muiden Aonin yksiköiden, brändien, osastojen ja tytäryhtiöiden kanssa niitä käsittelytarpeita varten, jotka on mainittu tässä tietosuojaselosteessa;
b. Vakuutuspalveluiden tuottajat, kun palveluiden tarjoamiseksi ja hallinnoimiseksi tietojen luovuttaminen on välttämätöntä mm. vakuutuksenantajille, jälleenvakuuttajille, muille vakuutusedustajille ja vakuutustietoyrityksille. Vakuutuksenantaja on vakuuttaja, joka vastaa vakuutuksestasi ja on nimetty vakuutusasiakirjassasi. Voitte tarkistaa vakuutuksenantajan tietosuojaselosteen saadaksenne lisätietoja heidän tietosuojakäytänteistään.
c. Tarkastus- ja riskienhallintavirastot kuten luottotietoyritykset, rikosrekisteriviranomainen ja muut ammattimaiset neuvontavirastot, kun tietojen luovuttaminen on tarpeellista väärinkäytösten ennaltaehkäisemiseksi ja havainnoimiseksi vakuutusalalla sekä riskien arvioimiseksi vakuutuksia ja palveluita hallinnoidessa ja tarjottaessa;
d. Oikeudelliset avustajat, vahingonarvioijat ja vaateiden tutkijat, kun on tarpeellista tutkia tai nostaa oikeudellisia tai muita vastaavia vaateita taikka puolustautua oikeudellisia tai muita vastaavia vaatimuksia vastaan;
e. Lääketieteen ammattilaiset, esimerkiksi luovuttaessasi terveystietojasi vakuutusta koskevan vaateen yhteydessä;
f. Lainvalvontaviranomaiset, lainsäädännön, oikeudellisten menettelyjen, säännösten, asetusten, määräysten tai ammatillisten käytänteiden niin edellyttäessä tai vastatessamme haasteeseen, etsintälupaan tai muuhun toimenpiteeseen ja rikosten ennaltaehkäisyn ja havainnoinnin, rikoksentekijöiden kiinnioton tai syytteeseenpanon edistämiseksi;
g. Viranomaiset, lainsäätäjät ja muut valtion elimet, kun tietojen luovuttaminen on tarpeellista lainsäädännöllisten velvoitteidemme noudattamiseksi tai liittyen epäillyn tai tosiasiallisesti laittoman toiminnan tutkintaan;
h. Valtuutetut kolmannet osapuolet, voimme luovuttaa tietojasi palveluntarjoajille, jotka olemme valtuuttaneet (henkilötietojen käsittelijänä) toimittamaan palveluita puolestamme. Tällaisia ovat esimerkiksi IT-palveluntuottajat, jotka hallinnoivat IT ja back office -järjestelmiämme sekä viestintäjärjestelmiämme sekä puhelinkeskuspalveluiden toimittajat. Tällainen tietojenkäsittely pysyy hallinnassamme ja sitä toteutetaan tietosuojastandardiemme mukaisesti tiukan ohjeistuksen alaisena;
i. Liiketoiminnan siirronsaajat, siinä tapauksessa, että olemme osallisena yritysten yhdistymisessä tai yrityskaupassa ja omistajavaihdoksessa ja henkilötietojen jakaminen kolmansien kanssa tapahtuu osana due diligence -tarkastusta tai siirtoa uudelle yhtiölle. Henkilötietoja luovutettaessa näissä tilanteissa, ne luovutetaan tämän tietosuojaselosteen ehtojen mukaisesti; ja
j. Kirjanpitäjät, kun tietojen luovuttaminen on välttämätöntä yhtiön kirjanpitoa varten tai valitusten ja turvallisuusuhkien tutkimista varten.

 
8. Siirrämmekö henkilötietojasi maantieteelliseltä alueelta toiselle?

Olemme maailmanlaajuinen organisaatio ja voimme siirtää tiettyjä henkilötietoja yli maantieteellisten rajojen sovellettavien lakien mukaisesti.

Tässä tapauksessa käytämme useita eri oikeudellisia mekanismeja varmistaaksemme tietoihisi liittyvät oikeutesi ja niiden suojelun, kuten:

 • Varmistamme, että Aon konsernin sisäiset siirrot tapahtuvat EU-komission vakiosopimuslausekkeisiin perustuvien sopimusten mukaisesti, jotka vaativat jokaista osapuolta varmistamaan, että henkilötiedot saavat asianmukaisen ja johdonmukaisen suojaustason.
 • Siirtäessämme henkilötietojasi meiltä eteenpäin kolmansille osapuolille, jotka avustavat meitä tuotteiden ja palveluiden tarjoamisessa, tai vastaavasti niitä vastaanottaessamme näiltä tahoilta, hankimme sitoumukset heiltä henkilötietojesi suojelemiseksi, tarvittaessa vakiosopimuslausekkeiden mukaisina.
 • Kun saamme tietopyyntöjä lainvalvontaviranomaisilta tai lainsäätäjiltä, validoimme nämä pyynnöt huolellisesti, ennen kuin mitään henkilötietoja luovutetaan.
 • Lisätietoja näistä turvatoimista voi saada tarpeen vaatiessa ottamalla meihin yhteyttä.
9. Onko meillä käytössä turvatoimia tietojesi turvaamiseksi?

Henkilötietojesi suojaaminen on meille tärkeää ja olemme toimeenpanneet tarvittavat fyysiset, tekniset ja hallinnolliset turvastandardit suojataksemme henkilötietosi katoamiselta, väärinkäytöksiltä, muuttumisilta tai tuhoamisilta ja varmistaaksemme, että tietoja käsitellään soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

10. Muita tietoihisi liittyviä oikeuksia

Tietyin poikkeuksin ja riippuen asuinpaikkasi soveltuvasta lainsäädännöstä, sekä tapauksissa, jotka ovat riippuvaisia suorittamistamme käsittelytoimista, sinulla on tiettyjä oikeuksia henkilötietoihisi liittyen. Olemme listanneet joitain yleisiä tietoihisi liittyviä oikeuksia alapuolelle. Saatamme pyytää sinulta lisätietoja henkilöllisyytesi varmistamiseksi, ennen kuin luovutamme pyytämäsi henkilötiedot sinulle tai vastaamme pyyntöösi. Pidätämme oikeuden veloittaa lain sallimissa rajoissa maksun, mikäli pyyntösi on ilmeisen perusteeton tai suuri ja/tai meillä on lainmukainen oikeus periä tällainen veloitus.

Voit käyttää oikeuksiasi ottamalla meihin yhteyttä. Oikeudelliset ja muut sallitut seikat huomioiden teemme kaikki kohtuulliset ponnistelut kunnioittaaksemme pyyntöäsi tai tiedottaaksemme sinulle, että tarvitsemme lisätietoja voidaksemme toteuttaa pyyntösi. Emme välttämättä aina pysty täysin vastaamaan pyyntöösi, esimerkiksi, jos sillä olisi vaikutuksia salassapitovelvollisuuteemme muita henkilöitä tai tahoja kohtaan tai jos meillä on lainmukainen oikeus käsitellä pyyntöä toisin. Mikäli emme pysty täysin vastaamaan pyyntöösi, otamme sinuun yhteyttä ja selvitämme, miksi pyyntösi on hylätty.

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
Sinulla on oikeus saada pääsy henkilötietoihin, joita meillä on sinusta. Mikäli olet luonut profiilin, pääset tarkastelemaan tietojasi tilisi kautta.

Oikeus oikaista
Sinulla on oikeus vaatia, että oikaisemme sinua koskevat epätarkat, virheelliset ja vanhentuneet henkilötiedot.

Oikeus tulla unohdetuksi (oikeus tietojen poistamiseen)
Sinulla on tietyissä tapauksissa oikeus saada henkilötietosi poistetuksi. Tietosi voidaan poistaa, jos tieto ei enää ole tarpeellista siihen tarkoitukseen, johon tieto alun perin kerättiin eikä meillä enää ole oikeusperustetta tietojesi käsittelyyn.

Oikeus rajoittaa käsittelyä
Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus siihen, että henkilötietojesi käsittelyä rajoitetaan, jos kyse on esimerkiksi siitä, että kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden ja pyydät, ettei tietoja käsitellä ennen kuin niiden paikkansapitävyys on varmistettu.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Sinulla on oikeus siirtää tietoja järjestelmästä toiseen, mikä velvoittaa meidät luovuttamaan henkilötietosi sinulle tai muulle rekisterinpitäjälle yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, silloin kuin kyseisten tietojen käsittely perustuu (i) suostumukseen tai (ii) sopimukseen, jonka osapuoli olet.

Oikeus vastustaa tietojenkäsittelyä
Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä milloin tahansa, mutta kuitenkin ainoastaan siinä tapauksessa, kun käsittely perustuu oikeutettuihin etuihimme. Mikäli vastustat henkilötietojesi käsittelyä, meillä on mahdollisuus osoittaa, että huomattavan tärkeät oikeutetut etumme syrjäyttävät oikeutesi ja vapautesi.

Oikeus kieltäytyä automaattisesta päätöksenteosta
Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyyn perustuvia päätöksiä, jotka on tehty ainoastaan automaattisin mekanismein. Katso kohta yksitoista (11) saadaksesi lisätietoja asiasta.

Oikeus vastustaa suoramarkkinointia
Sinulla on oikeus vastustaa milloin tahansa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinoinnin tarkoituksiin. Tarjoamme nimenomaista tietoa siitä, kuinka voit kieltäytyä markkinoinnistamme välineellä, jolla viestimme kanssasi.

11. Automaattinen päätöksenteko

Pyytäessäsi tai rekisteröityessäsi vastaanottamaan palveluita, voimme suorittaa reaaliaikaisen automaattisen arvioinnin päättääksemme, oletteko oikeutettu vastaanottamaan palvelua. Automaattinen arviointi on automaattisesti suoritettu päätöksenteko teknologisten välineiden (kuten tietokonejärjestelmien) avulla ilman ihmisen osallistumista arviointiin. Tämä arviointi analysoi henkilötietojasi ja koostuu useista tarkistuksista, esimerkiksi luotto- ja konkurssitietojen tarkistus, ajokorttisi ja liikennerikkomuksiesi validointi, aiemman vaatimushistoriasi validointi ja muut väärinkäytön ennaltaehkäisyyn liittyvät tarkistukset. Mikäli palvelupyyntösi ei vaikuta vastaavan kelpoisuusvaatimuksia, voidaan se automaattisesti hylätä, jolloin saat tästä ilmoituksen hakemusvaiheessa. Päätöksen perustuessa ainoastaan automaattiseen päätöksentekoon, sinulla on oikeus haastaa päätös ja pyytää päätöksen uudelleen arviointia ihmisen osallistuen päätöksentekoon. Mikäli haluat hyödyntää tätä oikeutta, ota meihin yhteyttä.

12. Ota yhteyttä

Mikäli sinulla on mitä tahansa kysyttävää, haluat saada lisätietoja yksityisyyttä ja tietojenkäsittelyä koskevista käytännöistämme, haluat keskustella kieltomahdollisuuksista ja suostumuksen peruuttamisesta, tai haluat tehdä valituksen tästä tietosuojaselosteesta, otathan yhteyttä tietosuojavastaavaan: [email protected] .

Mikäli sinulla on tätä tietosuojaselostetta koskevia kysymyksiä, otathan yhteyttä meihin postitse osoitteeseen Aon Finland Oy, Mannerheimintie 18, 00100 Helsinki tai sähköpostitse [email protected] .

Vaihtoehtoisesti sinulla on oikeus ottaa yhteyttä paikalliseen tietosuojaviranomaiseen. Tietosuojaviranomaisemme on Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00521 Helsinki, [email protected] .

13. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Voimme ajoittain päivittää tätä tietosuojaselostetta. Päivittäessämme tätä tietosuojaselostetta, julkaisemme päivitetyn version tälle sivulle ja päivitämme version päivämäärän sivun alaosaan.

Kehotamme tarkastamaan tämä tietosuojaselosteen aika ajoin, jotta olet tietoinen tietosuojakäytänteistämme.

Tämä tietosuojaseloste päivitettiin viimeksi 18. tammikuuta, 2022.