Finland
Matalammat kustannukset ja kattavammat vakuutukset: Vexve otti käyttöön vakuutusmeklarin

Matalammat kustannukset ja kattavammat vakuutukset: Vexve otti käyttöönsä vakuutusmeklarin

Vexve Oy halusi parantaa riskienhallintaansa ja aloitti yhteistyön vakuutusmeklari Aonin kanssa. Yhteistyön myötä vakuutusturvaan saatiin huomattavia parannuksia samalla, kun vakuutusten hinta laski merkittävästi aiempaan verrattuna.

Vexve Oy on maailman johtava venttiiliratkaisujen toimittaja kaupunkien ja teollisuuden lämmitys- ja jäähdytystarpeisiin. Vaativiin sovelluksiin kehitettyjä Vexven venttiili- ja säädintuotteita sekä hydraulisen ohjauksen ratkaisuja käytetään kaukoenergiaverkoissa, voimalaitoksissa sekä rakennusten lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmissä. Yrityksellä on toimintaa yli 30 maassa ja se työllistää 160 henkilöä. Vexven liikevaihto oli vuonna 2016 46 miljoonaa euroa.

”Visiomme on olla asiakkaillemme sitoutunut ja vastuullinen teknologiakumppani lämmitykseen ja jäähdytykseen. Yhdessä luomme innovatiivisia ja tehokkaita energiainfrastruktuureja kestävää kehitystä tukeville älykaupungeille.”

Haastattelimme Aonin ja Vexven tuoreesta yhteistyöstä Teemu Alahuhtaa, jonka edustama kehitysyhtiö DevCo Partners Oy tuli Vexven omistajaksi noin vuosi sitten.

Vakuutuskilpailutuksen kautta tehokkaampaan riskienhallintaan

Kehitysyhtiö DevCo osti Vexven vuonna 2016. Uusi omistaja halusi varmistaa, että vakuutusten kustannukset ja ennen kaikkea turvan laajuus ovat oikealla tasolla. Alahuhdan mukaan kansainvälinen liiketoiminta asettaa korkeammat vaatimukset myös vakuutusturvalle:

Kustannuspuoli on yksi asia. Haluamme, että vakuutukset ovat markkinaehtoisesti ja tehokkaasti neuvoteltu. Tärkeää on myös kattavuus. Viemme tuotteita yli kolmeenkymmeneen maahan ja kansainvälinen liiketoiminta on yli 75 prosenttia meidän liikevaihdosta. Siksi on tärkeä varmistaa, että kaikki keskeiset riskit on katettu vakuutuksilla.

Vexven liiketoiminnan sujuvuuden kannalta on olennaista, että laiterikkoihin ja kuljetuksiin liittyvät riskit ovat katettu asianmukaisesti, sillä tehtailta kuljetetaan paljon tuotteita muun muassa Kiinaan. Yhtiö panostaa myös riskienhallintakulttuuriinsa järjestämällä, yhteistyössä Aonin asiantuntijoiden kanssa, henkilökunnalleen koulutusta kuljetus- ja vastuuriskeistä. Koulutusinvestoinnin on nähty sujuvoittavan liiketoiminnan prosesseja eri kulttuureissa ja erilaisten sopimuskumppaneiden kanssa toimittaessa.

Vakuutuskilpailutuksen tulos ylitti odotukset

Vakuutusten kattavuutta ja kustannuksia lähdettiin kartoittamaan yhdessä Aonin asiantuntijoiden kanssa. Tavoitteena oli saada aikaan laajempi turva pienemmillä kustannuksilla. Aon valikoitui kumppaniksi Teemu Alahuhdan aikaisemman kokemuksen sekä hyvän ensitapaamisen perusteella. Valintaan vaikuttivat myös Aonin referenssit ja maine sekä paikallisten asiantuntijoiden osaaminen:

Prosessin sujuvuus on tärkeää. Ja myös se, että meklarilla on kansainvälinen verkosto, jotta se pystyy järkevällä laajuudella kilpailuttamaan kaikki relevantit vaihtoehdot ja viestimään monimutkaisen kokonaisuuden yksinkertaisella tavalla. Jokainen yksittäinen vakuutus on kuitenkin monimutkainen kokonaisuus itsessään. Jos meklari pystyy tuomaan niistä tärkeimmät pointit yksinkertaisesti esiin, asiakas saa tehtyä päätökset tehokkaasti.

Vakuutuskilpailutuksesta saadut hyödyt ylittivät Vexven odotukset. Vakuutusten kustannuksia saatiin leikattua merkittävästi samalla, kun niiden kattavuus parani. Vakuutusturvan suunnittelun yhteydessä tunnistettiin muun muassa alihankkijoihin liittyviä riippuvuusriskejä, jotka vakuutettiin osana uutta kokonaisuutta. Kilpailutuksen pohjalta omaisuus- ja keskeytysvakuutukseen sovelletaan Aonin omia vakuutusehtoja, jolloin esimerkiksi ikävähennykset eivät pienennä korvaussummaa mahdollisen vahingon sattuessa.

Teemu Alahuhdan mukaan Vexven kokoiselle yritykselle vakuutusmeklarin käyttö tuo selviä hyötyjä. Valmistavassa ja tuotannollisessa toiminnassa on paljon riskejä, joita on tärkeä suojata:

En tiedä kenelle ei olisi hyvä varmistaa, että vakuutuspuoli on kunnossa!

Lopuksi Teemu vielä lisää, että osaavan meklarin käyttö on kehitysyhtiötoiminnassa usein järkevää jo yrityskauppojen Due Diligence –vaiheessa.

Lataa opas vakuutusmeklarin valintaan

Lisätietoja

Uutiskirje