Greece Greece

Παγκόσμια Έρευνα για την Διαχείριση Κινδύνων 2019

Η ετοιμότητα για την αντιμετώπιση κινδύνων βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο τα τελευταία 12 χρόνια  


Η Παγκόσμια Έρευνα για την Διαχείριση Κινδύνων 2019 της Aon εντοπίζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στην εκτίμηση και την αντιμετώπιση των παραδοσιακών και αναδυόμενων κινδύνων. 

Οι ανησυχίες για την παγκόσμια αγορά και το εμπόριο, αποτελούν πρόκληση στην προσπάθεια των επιχειρήσεων να επενδύσουν επαρκώς για την προετοιμασία της προστασίας της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας και της συνέχισης των εργασιών τους, σύμφωνα με τα ευρήματα της Παγκόσμιας Έρευνας για την Διαχείριση Κινδύνων 2019 της Aon.

«Οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους, δυσκολεύονται να θέσουν προτεραιότητες στις προσπάθειές τους για την διαχείριση κινδύνων, εν μέσω των μεγάλων αλλαγών που διαδραματίζονται και της αβεβαιότητας που επικρατεί», δήλωσε ο Rory Moloney, Διευθύνων Σύμβουλος, Global Risk Consulting. «Αυτό που κάποτε αποτελούσε μια δοκιμασμένη στρατηγική για τον μετριασμό των κινδύνων, δηλαδή η χρήση δεδομένων του παρελθόντος για την πρόβλεψη του μέλλοντος, αποτελεί πλέον πρόκληση που σε συνδυασμό με μια παγκόσμια οικονομία που γίνεται περισσότερο ανταγωνιστική, οδηγεί την αποτελεσματικότητα για την αντιμετώπιση κινδύνων στο χαμηλότερο επίπεδο της. Ως αποτέλεσμα, τα σχέδια διαχείρισης κινδύνων πρέπει να ακολουθήσουν μια διαφορετική προσέγγιση από ό,τι στο παρελθόν.»

Η Aon plc, μια κορυφαία εταιρεία επαγγελματικών υπηρεσιών παγκοσμίως που παρέχει ένα ευρύ φάσμα λύσεων σε θέματα διαχείρισης κινδύνων, συνταξιοδότησης και υγείας, πραγματοποιεί έρευνα κάθε δύο χρόνια που απευθύνεται σε χιλιάδες Risk Managers οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε 60 χώρες και 33 κλάδους, ώστε να εντοπίσει τους βασικούς κινδύνους και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις τους.

Στην Παγκόσμια Έρευνα για τη Διαχείριση Κινδύνων 2019 της Aon, οι ερωτηθέντες κατέταξαν, σε διεθνές επίπεδο, την Οικονομική Επιβράδυνση ως τον κορυφαίο κίνδυνο. Στη δεύτερη θέση, βρέθηκε η Ζημιά στη Φήμη/Εμπορικό Σήμα ως αποτέλεσμα της έκθεσης των επιχειρήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ στην τρίτη θέση, βρέθηκε ο Επιταχυνόμενος Ρυθμός Μεταβολής των Παραγόντων της Αγοράς ως απόρροια της αύξησης των προστατευτικών διεθνών εμπορικών πολιτικών, οι οποίες περιλαμβάνουν την αύξηση της ρυθμιστικής δραστηριότητας και τις γεωπολιτικές εντάσεις. Στην Ευρώπη, οι τρεις πιο σημαντικοί κίνδυνοι είναι, ο Επιταχυνόμενος Ρυθμός Μεταβολής των Παραγόντων της Αγοράς που βρίσκεται στην πρώτη θέση, η Οικονομική Επιβράδυνση και οι Τιμές των Βασικών Εμπορευμάτων, στη δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα.

Η Aon έλαβε τις απαντήσεις για την έρευνα το φθινόπωρο του 2018, σε μια περίοδο τεράστιας αβεβαιότητας διεθνώς, που τροφοδοτήθηκε από την πτώση των χρηματιστηριακών αγορών, τις πολεμικές πρακτικές, τις επιθετικές ρυθμιστικές δράσεις, τις μαζικές ανακλήσεις προϊόντων, τον ενεργό κύκλο φυσικών καταστροφών, τις εκτεταμένες επιθέσεις στον κυβερνοχώρο και τα εταιρικά σκάνδαλα. Αυτοί οι ευρύτεροι μακροοικονομικοί κίνδυνοι, σε συνδυασμό με την ταχύτητα της τεχνολογικής αλλαγής, συμβάλλουν στην αυξανόμενη σημαντικότητα των νέων απειλών που μπορούν να διαταράξουν τις αλυσίδες εφοδιασμού και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες στο σύνολό τους. Ως αποτέλεσμα, το ένα τρίτο των 15 κορυφαίων κινδύνων είναι νεοεισερχόμενοι στη λίστα και σε αυτούς περιλαμβάνεται ο Επιταχυνόμενος Ρυθμός Μεταβολής των Παραγόντων της Αγοράς και οι Ανατρεπτικές Τεχνολογίες.

Οι Risk Managers αναφέρουν το χαμηλότερο επίπεδο ετοιμότητας για την αντιμετώπιση κινδύνων τα τελευταία 12 χρόνια, καθώς πολλοί από τους κορυφαίους κινδύνους, όπως η Οικονομική Επιβράδυνση και ο Αυξανόμενος Ανταγωνισμός, είναι μη ασφαλίσιμοι. Ως αποτέλεσμα, οι Risk Managers χρειάζεται να δώσουν περισσότερη προσοχή στην διαχείριση των κινδύνων έναντι της μετακύλισης τους, προκειμένου να μετριάσουν αυτές τις απειλές και να προστατεύσουν τις επιχειρήσεις τους από πιθανή αστάθεια.

«Οι διαφορές στα αποτελέσματα της φετινής έρευνας δείχνουν ότι οι λειτουργίες Διαχείρισης Κινδύνων πρέπει να εξελιχθούν, ώστε να απευθύνονται στο σύνολο της επιχείρησης», πρόσθεσε ο Moloney. «Αυτό, σε συνδυασμό με τη χρήση δεδομένων και αναλυτικών στοιχείων πρόβλεψης μπορούν να προσφέρουν αξιολογήσιμη πληροφόρηση που θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις να προστατεύσουν την κερδοφορία τους, ενώ παράλληλα θα τους δώσει την δυνατότητα να προσαρμοστούν στις επιταχυνόμενες αλλαγές και τις οικονομικές διακυμάνσεις».

Από την έρευνα προκύπτουν τα εξής βασικά ευρήματα:
 
  • Η Γήρανση του Εργατικού Δυναμικού ανεβαίνει στην σχετική κατάταξη από την 37η θέση που βρισκόταν το 2017, στην 20η θέση το 2019 και προβλέπεται ότι θα ανέβει στην 13η θέση έως το 2022. Συνολικά, η γήρανση του πληθυσμού σε συνδυασμό με την έλλειψη εργατικού δυναμικού όχι μόνο μεταβάλλουν την κοινωνική και οικονομική πορεία μιας χώρας, αλλά δημιουργούν επίσης αστάθεια στις επιχειρήσεις.
  • Η Αλλαγή του Κλίματος ανεβαίνει από την 45η θέση που βρισκόταν το 2017, στην 31η θέση το 2019, καθώς η συχνότητα και η σοβαρότητα των φυσικών καταστροφών συμβάλλουν στην αυξανόμενη ανησυχία για τον αντίκτυπο που μπορεί να έχουν στην παγκόσμια οικονομία.
  • Οι Επιθέσεις στον Κυβερνοχώρο/Παραβιάσεις Δεδομένων κατατάσσονται στην 6η θέση και αναμένεται να αποτελέσουν τον τρίτο πιο σημαντικό κίνδυνο έως το 2022. Οι Κυβερνοκίνδυνοι συνεχίζουν να βρίσκονται στην 1η θέση στη Βόρεια Αμερική και για πρώτη φορά προβλέπεται να είναι στους δέκα κορυφαίους κινδύνους για τη Λατινική Αμερική. Προβλέπεται επίσης ότι στην Ευρώπη θα ανέβει από την 8η στην 4η θέση, ενώ στη Μέση Ανατολή και την Αφρική αναμένεται να ανέβει από την 8η στην 2η θέση.
  • Οι Ανατρεπτικές Τεχνολογίες δημιουργούν αυξανόμενη ανησυχία για τους ερωτηθέντες της έρευνας, καθώς από την 20η θέση το 2017 ανεβαίνουν στην 14η το 2019, παγκοσμίως. Η τάση αυτή, απεικονίζει τους δέκα κορυφαίους κινδύνους για το 50% όλων των κλάδων δραστηριότητας.

Τα προφίλ των συμμετεχόντων στην Παγκόσμια Έρευνα για την Διαχείριση Κινδύνων 2019 της Aon, περιλάμβανε Μικρές Επιχειρήσεις (κάτω από 1 δις δολάρια), Μεσαίες Επιχειρήσεις (1 δις δολάρια - 15 δις δολάρια) και Μεγάλες Επιχειρήσεις (άνω των 15 δις δολαρίων), συμπεριλαμβανομένων ερωτηθέντων από Ιδιωτικές Εταιρείες, Δημόσιους Οργανισμούς, Κρατικούς Φορείς και Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην πλήρη έκθεση, στην διεύθυνση www.aon.com/2019GlobalRisk

Σχετικά με την Aon
Η Aon plc (NYSE: AON) αποτελεί μια κορυφαία εταιρεία επαγγελματικών υπηρεσιών παγκοσμίως, που παρέχει ένα ευρύ φάσμα λύσεων σε θέματα διαχείρισης κινδύνων, συνταξιοδότησης και υγείας. Οι 50.000 συνάδελφοί μας σε 120 χώρες επιτυγχάνουν αποτελέσματα για πελάτες μέσω της χρήσης δεδομένων βιομηχανικής ιδιοκτησίας και αναλύσεων, για την παροχή πληροφοριών που μειώνουν την αστάθεια και βελτιώνουν την απόδοση.

Ακολουθήστε την Aon στο Twitter και στο LinkedIn
Μείνετε ενημερωμένοι μέσω του Aon Global NewsroomAon Greek Newsroom και μάθετε περισσότερα από τους συμβούλους μας στο The One Brief.