Greece Greece

Η τρομοκρατία και ο πολιτικός ακτιβισμός δημιουργούν νέες ευπάθειες για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη

 
 • Οι τρομοκράτες στοχεύουν ολοένα και περισσότερο στους δημόσιους χώρους και τις συγκεντρώσεις ανθρώπων, υποβάλλοντας δυνητικά τις επιχειρήσεις σε μεγαλύτερο κίνδυνο.
 • Το 16% των τρομοκρατικών επιθέσεων το 2018 είχαν στόχο ή επηρέασαν άμεσα τις επιχειρήσεις.
 • 11 χώρες στην Ευρώπη έχουν τώρα λαϊκιστικά κόμματα στην κυβέρνηση, ενώ τα λαϊκιστικά κόμματα λαμβάνουν κατά μέσο όρο το 22% των ψήφων σε 33 ευρωπαϊκές χώρες.

Η Ευρώπη αντιμετωπίζει ένα περιβάλλον ασφάλειας που γίνεται περισσότερο περίπλοκο, καθώς η ισλαμική και ακροδεξιά τρομοκρατία δημιουργούν νέες ευπάθειες για τις επιχειρήσεις και τους ανθρώπους, σύμφωνα με νέα έρευνα που δημοσίευσε η Aon, μια κορυφαία εταιρεία επαγγελματικών υπηρεσιών παγκοσμίως που παρέχει ένα ευρύ φάσμα λύσεων σε θέματα διαχείρισης κινδύνων, συνταξιοδότησης και υγείας.

Οι Χάρτες Κινδύνων 2019 της Aon, που δημιουργήθηκαν σε συνεργασία με την εταιρεία Continuum Economics και την εταιρεία The Risk Advisory Group, εξετάζουν τον πολιτικό κίνδυνο, την τρομοκρατία και την πολιτική βία παγκοσμίως. Φέτος, η εικόνα περιπλέκεται περαιτέρω από την έντονη εκδήλωση λαϊκιστικών πολιτικών, οι οποίες τροφοδοτούν πιθανές διχαστικές τάσεις και μπορεί ορισμένες φορές να οδηγήσουν σε ακραίες ιδεολογίες, αμφισβητώντας τους καθιερωμένους κανόνες της ευρωπαϊκής τάξης.

Τα ζητήματα αυτά δημιουργούν νέους κινδύνους για τις επιχειρήσεις, που ξεκινούν από την ασφάλεια των υπαλλήλων τους και των περιουσιακών τους στοιχείων, ως απόρροια του αυξανόμενου κινδύνου τρομοκρατίας και φτάνουν σε επιπτώσεις στις αλυσίδες εφοδιασμού και στις επενδύσεις, ως αποτέλεσμα των λαϊκίστικών κυβερνητικών πολιτικών. Υπάρχει μια σειρά από λύσεις διαχείρισης κινδύνων, που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι επιχειρήσεις, ώστε να ανταποκριθούν σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες.

Ο Scott Bolton, Director, Crisis Management στην Aon ανέφερε: «Παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη ώστε να προστατεύεται η ασφαλισμένη επιχείρηση από τις πραγματικές συνέπειες απειλούμενης ή πραγματικής τρομοκρατικής επίθεσης, όπως επίσης και για πιο ιδιαίτερα θέματα όπως η παρεμπόδιση πρόσβασης λόγω μέτρων ασφαλείας, απώλεια προσδοκώμενης πελατείας (loss of attraction) λόγω τρομοκρατικής επίθεσης ή τις συνέπειες από βίαιες πράξεις, όπου τα κίνητρα δεν είναι απολύτως εμφανή. Η κάλυψη επεκτείνεται ώστε να καλύπτει και κακόβουλες ενέργειες.»

Ο Γιώργος Δαλιάνης, CEO, Greece & Cyprus - Commercial Risk, Retirement and Health Solutions, στην Aon δήλωσε σχετικά: «Η παγκοσμίως αυξανόμενη απειλή της τρομοκρατίας και οι κλιμακούμενες πράξεις πολιτικής βίας, δυνητικά επηρεάζουν και την χώρα μας, εκθέτοντας τα ελληνικά επιχειρηματικά συμφέροντα σε αυτούς τους κινδύνους. Η ασφαλιστική αγορά έχει αναπτύξει και προσαρμόσει ειδικώς τα προϊόντα της, για να ανταποκριθεί στην εξελισσόμενη φύση των τρομοκρατικών ενεργειών, που μπορεί να απειλήσουν κάθε μεγέθους και φάσματος επιχείρηση ή οργανισμό, με φυσικές και οικονομικές ζημιές. Είναι επίσης σημαντικό, η ασφαλιστική προστασία να συμπληρώνεται από την κάλυψη των κακόβουλων βλαβών, για την περίπτωση μη ανάληψης ευθύνης από κάποια τρομοκρατική οργάνωση.»

Τα βασικά ευρήματα περιλαμβάνουν:

Τρομοκρατία
 
 • Οι τρομοκράτες στοχεύουν ολοένα και περισσότερο στους δημόσιους χώρους και τις συγκεντρώσεις ανθρώπων, υποβάλλοντας δυνητικά τις επιχειρήσεις σε μεγαλύτερο κίνδυνο.
 • Η Γερμανία βίωσε μια άνοδο σε ακροδεξιές επιθέσεις - με 23 περιστατικά μεταξύ 2016-2018, διπλασιάζοντας τους προηγούμενους αριθμούς της – ενώ παράλληλα η ακροδεξιά τρομοκρατία και ακτιβισμός αυξάνονται σε όλη την Ευρώπη.
 • Οι μαχητές του Ισλαμικού Κράτους επανακάμπτουν και αναμένεται να δημιουργήσουν σημαντικές προκλήσεις στις υπηρεσίες ασφαλείας, τις επιχειρήσεις και τις κοινωνίες σε όλη την Ευρώπη.
 • Οι επιθέσεις του Ισλαμικού Κράτους στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική μειώθηκαν κατά το ήμισυ, μεταξύ 2017 και 2018, αλλά αντί να υποχωρήσουν σε παγκόσμιο επίπεδο, οι τρομοκράτες έχουν ανακατευθύνει τις προσπάθειές τους αλλού.
 • Το 16% των τρομοκρατικών επιθέσεων το 2018 είχαν στόχο ή επηρέασαν άμεσα τις επιχειρήσεις.

Λαϊκισμός
 
 • Ο λαϊκισμός δεν αποτελεί πια ένα περιθωριακό πρόβλημα στην Ευρώπη. 11 χώρες στην Ευρώπη έχουν τώρα λαϊκιστικά κόμματα στην κυβέρνηση, ενώ τα λαϊκίστικα κόμματα λαμβάνουν κατά μέσο όρο το 22% των ψήφων σε 33 ευρωπαϊκές χώρες.
 • Όταν οι λαϊκίστικές πολιτικές οδηγούν σε μεγαλύτερους φραγμούς στο εμπόριο, αυξάνεται το ενδεχόμενο να ακυρωθούν καθιερωμένες συμβάσεις λόγω πολιτικών κινήτρων, αναγκάζοντας τις επιχειρήσεις να εξετάσουν τις αλυσίδες εφοδιασμού τους σε διεθνές επίπεδο, ενώ παράλληλα αυξάνονται οι δασμοί και τα εμπόδια στο εμπόριο. 
 • Το αίσθημα κατά των μεταναστών είναι ένα από τα βασικά συστατικά πολιτικής πολλών λαϊκιστικών κινημάτων. Αυτό είναι πιθανό να οδηγήσει σε περαιτέρω ακροδεξιά τρομοκρατία και κοινωνική ένταση.
 • Οι κίνδυνοι είναι επίσης εμφανείς για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε παγκόσμιο επίπεδο, με περιοχές όπως η Υποσαχάρια Αφρική και η Λατινική Αμερική να είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες σε κρατικές παρεμβάσεις που μπορούν να επηρεάσουν την δυνατότητα των επιχειρήσεων να επενδύουν και να συναλλάσσονται, διεθνώς.
 
ΤΕΛΟΣ

Σημείωση προς τους συντάκτες

Οι Χάρτες Κινδύνων της Aon, που αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με την εταιρεία Continuum Economics και την εταιρεία The Risk Advisory Group, σχεδιάστηκαν για να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να κατανοήσουν καλύτερα και να αντιμετωπίσουν τις εξελισσόμενες εκθέσεις που δημιουργούνται από τους πολιτικούς κινδύνους, τις τρομοκρατικές επιθέσεις και την πολιτική βία. Στο σημερινό σύνθετο γεωπολιτικό και οικονομικό περιβάλλον, οι χάρτες επιτρέπουν στους πελάτες να εντοπίζουν και να παρακολουθούν τις διάφορες πηγές κινδύνων και να αξιολογούν τον βαθμό επικινδυνότητας, βοηθώντας τις επιχειρήσεις να προγραμματίζουν και να προστατεύουν τα περιουσιακά στοιχεία τους, τις συμβάσεις τους και τα δάνεια τους, που θα μπορούσαν να επηρεαστούν αρνητικά.


Για περισσότερες πληροφορίες και για να αποκτήσετε πρόσβαση στους διαδραστικούς χάρτες και την πλήρη έκθεση, παρακαλούμε επισκεφτείτε την σχετική ιστοσελίδα


Σχετικά με την Aon
Η Aon plc (NYSE: AON) αποτελεί μια κορυφαία εταιρεία επαγγελματικών υπηρεσιών παγκοσμίως, που παρέχει ένα ευρύ φάσμα λύσεων σε θέματα διαχείρισης κινδύνων, συνταξιοδότησης και υγείας. Οι 50.000 συνάδελφοί μας σε 120 χώρες επιτυγχάνουν αποτελέσματα για πελάτες μέσω της χρήσης δεδομένων βιομηχανικής ιδιοκτησίας και αναλύσεων, για την παροχή πληροφοριών που μειώνουν την αστάθεια και βελτιώνουν την απόδοση.

Ακολουθήστε την Aon στο Twitter και στο LinkedIn
Μείνετε ενημερωμένοι μέσω του Aon Global NewsroomAon Greek Newsroom και μάθετε περισσότερα από τους συμβούλους μας στο The One Brief.