Turkey
Affinity

Affinity Türkiye

“Affinity” kavramını genel olarak, “sigortacılık ve buna bağlı hizmetleri ürün haline getirerek, kurumların çalışanlarına, üyelerine, müşterilerine bağlılık yaratan ve bu bağlılığı kurumlara gelir yaratabilecek bir düzeye getiren programlar” olarak tanımlayabiliriz.

Aon’un dünyada çok güçlü olduğu ve birçok dünya markasıyla ortaklaşa projeler yürüttüğü “Aon Affinity Türkiye Departmanı” Türkiye’de 2007 yılında çalışmalarına başladı. Aon Türkiye içinde ayrı bir kâr merkezi olarak çalışan bu Departman, gerek ulusal, gerekse çok-uluslu firmalara hizmet vermektedir.

Aon Affinity Türkiye, çoğunlukla kurumların bireysel müşterilerine yönelik sigorta ve hizmet programlarını hazırlamakta, bunların operasyonunu ve satış sonrası hizmetlerini sunmaktadır.

Affinity Çözümleri Nelerdir?

§  Sadakat (Loyalty) Programları

§ Database Marketing (Her programda, ilgili şirket adına kurulan hizmet ve satış merkezleri aracılığıyla programlar yürütülür.)

§  Ekstra yarar yaratılması

§  Özel Ürünler (Müşterilerin yaşamlarını kolaylaştıracak özel nitelikte ürünler)

§ Affinity ürünlerinin temel özelliği, basit, anlaşılır ve düşük maliyetli olması, yüksek bir satın alma dürtüsü yaratması, yani “toplam fayda”sının yüksek olmasıdır.


Bu ürünlere örnek olarak aşağıdakiler sayılabilir;

o    Ferdi Kaza

o   Seyahat

o    Acil Sağlık Hizmetleri

o    Kredi Destek Sigortaları

o    Fatura Koruma Sigortaları

o    Uzatılmış Garanti

o    Seyahat İptal Sigortası

o    Güneşli Havalar Sigortası

o    Konut İlk Ateş Sigortası

 

Bu ürünler kurumların ihtiyaçlarına göre geliştirilmekte veya yeni ürünler hazırlanabilmektedir. Aon Affinity Türkiye, ayrıca tüm bireysel ürünlerde (kasko, trafik, sağlık, konut vb.) ve Kobi segmentinde “müşterilerine özel” sigorta paketleriyle hizmet vermektedir.

Hizmet süreçlerinde Aon, tüm geliştirme ve yönetim çalışmalarının, yani tüketicilerin ihtiyacına en uygun ürünlerin geliştirilmesinden satış çabasına kadar her aşamanın sorumluluğunu üstlenir.

İletişim