Turkey
Reasürans ve Özel Riskler

Reasürans  Çözümleri ve Özel Riskler


Trete, Fakültatif ve Sermaye piyasalarında, sektörünün lideri konumunda olan Aon, reasürans aracılığı ve sermaye danışmanlığı kavramlarına yeni anlamlar kazandırmaktadır. Dünyanın pek çok ülkesinde konuşlanmış Aon ekiplerinin uzmanlık ve yetkinliklerinden faydalanarak,  kurumların faaliyet konularına ve ihtiyaçlarına özel, optimum reasürans çözümleri sağlamaktayız.

Aon ekipleri, tüm yaratıcılık ve enerjileriyle, sürekli olarak yeni araçlar geliştirerek müşterilerine özel çözümler üretmekte ve müşterilerinin başarılarının katlanarak büyümesine rehberlik etmektedir.

Güvenilir bir iş ortağı olarak; Afet Yönetimi, Aktüerya, Rating (Derecelendirme) Kurumu Danışmanlığı, Inpoint, Hasar Danışmanlığı, Risk Yönetimi ve İnsan Kaynakları Danışmanlığı fonksiyonları da dahil olmak üzere, yenilikçi analizler konusunda çok ciddi yatırımlarla dünya piyasalarına erişim sağlamaktayız.

Deneyimli ve uzman kadrolarımızla; kurumların faaliyetlerinde en arzu edilir sonuçları elde etmelerini temin edecek ve operasyonel verimliliklerini arttıracak optimum sermaye seçimleri yapabilmelerini sağlamak adına önerilerde bulunmaktayız.
 

Fakültatif Reasürans



Aon Fakültatif Reasürans Ekibi, reasürans plasman sürecini en efektif ve stratejik şekilde ve süratle ele alarak, iş kapasitenizi arttırmanıza imkan sağlar. Aon global ağı, tüm sektörde ve talep edilen tüm branşlarda, en iyi fiyatla ve en kısa sürede global reasürans piyasalarına ulaşarak, riske özel ve en optimal şartlarda hizmet verilmesini olanaklı kılar. Deneyimli ve uzman fakültatif ekibimiz; müşteri odaklı ve konuya özel çözümler üreterek, faaliyetlerinizde en arzu edilir sonuçları elde etmenizi sağlar.

 

Trete Reasüransı



Trete reasüransı; fiyatlandırma ve sermaye hedeflerinizi portföy bazında ele alarak, “prim hacmi”, “sermaye karlılığı”, “rating (derecelendirme) kurum gereklilikleri” ve yasal yükümlülükler kombinasyonunu daha verimli yönetmenize imkan sağlar.
 
Aon, dünyanın lider trete reasürans brokeri olarak, kurumların özel hedeflerini ve underwriting profillerini tam olarak yansıtacak şekilde yapılandırılmış ve fiyatlandırması da bu paralelde yapılmış esnek Trete programları sağlayacak şekilde konumlanmıştır.
 
Global ReSpecialty departmanımızın bir parçası olan Aon ReSolutions ekibi; fiyatlandırma, aktüeryal hesaplar, modelleme, vergi, muhasebe ve hukuk dahil olmak üzere pek çok alanda uzmanlık ve deneyime sahiptir. Çok geniş kapsamda yapılandırılmış bir çözüm birimi konumunda olan ReSolutions; kurumlara,  geleneksel reasürans çözümlerinin ötesinde,  en uygun maliyetli koruma sağlayarak, sermaye yapılarını yönetmelerine rehberlik etmektedir.
 

Analitik / Aktüerya



Aon'u farklı ve tercih edilir kılan en önemli faktörlerden biri de, kurumlara sunduğu analitik hizmetlerin sayısı ve çeşitliliğidir. Sayıları 500’e varan,  konusunda lider global Analytics ekibimiz tarafından sunulmakta olan; aktüeryal, katastrofik modelleme, araştırma ve danışmanlık hizmetleri global piyasalarda büyük talep görmektedir.  
 
Aon Analytics ekibi; Aktüerya, Modelleme, Kurumsal Risk Yönetimi, Afet Yönetimi ve Rating (Derecelendirme) Kurumu Danışmanlığı’nda sektörün lideridir. Aon “Impact Forecasting” katastrofik model geliştirme merkezi; iş ortaklarına özgün modelleme çözümleri sunmaktadır.
 
Aon tarafından geliştirilen; ReMetrica, CatMetrica, ImpactOnDemand, MarketReView ve ELEMENTS;  sektöründeki en iyi aktüeryal danışmanlık ve katastrofik modelleme araçlarından birkaçıdır. Aon Analytics ekibi, söz konusu araçlarla, kurumsal müşterilerimize, optimal sermaye tahsisinden, fiyatlandırma dinamiklerinin yönetilmesine kadar pek çok konuda rehberlik etmektedir.
 

Yatırım Bankacılığı Grubu



Aon’nun yatırım bankacılığı danışmanlığı faaliyetlerini yürüten “Aon Securities Inc.” ve “Aon Securities Limited” (kısaca "Aon Securities")  sermaye piyasaları ve stratejik danışmanlık fonksiyonlarını da bünyesinde barındırmaktadır. Sektördeki, sigorta bağlantılı en büyük yenilikçi menkul kıymetler arzına sahip olup, kurumsal müşterilerin stratejik büyüme sağlamaları ve hissedarlarına katlanarak artan bir değer sunmaya devam etmeleri için, büyük hacimli M&A (birleşme ve satın alma) işlemlerinde, alıcılara ve satıcılara stratejik önerilerde bulunmaktadır. Aon Securities, iş ortaklarına; afet bonoları, şarta bağlı sermaye, tamamlayıcı reasürans ve türev ürünlerin de dahil olduğu, sigortayla bağlantılı menkul kıymet ürünlerinin tamamını, çok geniş bir yelpazede sunmaktadır.
 
Aon Securities, sektöründeki en deneyimli yatırım bankacılığı danışmanlığı kuruluşlarından biri olarak, borçlanma ve öz sermaye konularında; uzman fiyatlandırma ve plasman, finansal ve stratejik danışmanlık ve ayrıca sektöründe öncü ikincil piyasa hizmetleri sunmaktadır. Aon yatırım bankacılığı grubunun, Aon  reasürans operasyonuyla entegrasyonu sayesinde; özgün analitik, modelleme, rating ve diğer danışmanlık hizmetleri daha etkin ve daha yaygın bir biçimde verilebilmektedir.