Nederlands | Français Belgium
Financiële Instellingen

Financiële Instellingen


Loading

Risicomanagement is als gevolg van Basel II, IFRS, Solvency II, MiFID, WFT en Corporate Governance niet meer weg te denken uit de bedrijfsvoering van financiële instellingen. De aanscherping van wetgeving en toezicht op ondernemerschap dwingt instellingen tot bewustwording van de risico´s.

De experts van Financial Institutions Benelux brengen samen met u de risico´s van uw financiële instelling in kaart en zoeken vervolgens naar de juiste oplossingen. We verzorgen op onafhankelijke en creatieve wijze risicomanagement en financieringsoplossingen die speciaal voor u op maat gemaakt zijn. Aon houdt de risico´s beheersbaar, waardoor ú zich kunt richten op uw bedrijfsvoering.

Financial Institutions Benelux is het eerste aanspreekpunt voor banken, verzekeraars, trustkantoren, vermogensbeheerders, (bedrijfstak)pensioenfondsen, private equity bedrijven, financiële beurzen en beleggingsfondsen en -instellingen.

Bankiersverzekering

De operationele risico´s van banken zijn groot. Bij de dagelijkse werkzaamheden kan op verschillende plaatsen iets misgaan. Doordat een klant te kwader trouw is, een personeelslid fraude pleegt, de zorgplicht niet juist wordt opgevolgd of door een onopzettelijk verkeerd gegeven advies.De Bankiersverzekering verzekert u tegen deze risico´s.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Als financiële instelling kunt u aansprakelijk worden gesteld als klanten schade ondervinden door uw advies over een financieel product, door foutieve berekeningen, maar ook wanneer de onderneming tekort is geschoten in haar zorgplicht. De Beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt u financiële zekerheid zodat de continuïteit van uw onderneming gewaarborgd blijft.

Bestuursaansprakelijkheidsverzekering

Als bestuurder van een financiële instelling loopt u aanzienlijke risico´s. Niet alleen met het bedrijfskapitaal, maar ook met uw persoonlijk vermogen. U kunt immers persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor onbehoorlijk bestuur. Ook als de fouten niet door u, maar door uw medebestuurders zijn begaan. De Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering helpt u als het zover komt.

Employment Practices Liability(EPL) verzekering

Claims van werknemers op grond van seksuele intimidatie, leeftijdsdiscriminatie of de beëindiging van een arbeidsovereenkomst komen steeds vaker voor. De schadebedragen kunnen zo hoog oplopen dat ze de continuïteit van uw organisatie in gevaar kunnen brengen. De Employment Practices Liability-verzekering (EPL) dekt de claims èn de kosten van verweer in deze delicate kwesties.

Fraude verzekering

In de financiële wereld draait alles om vertrouwen. Dit vertrouwen kan worden geschonden door oneerlijk personeel of klanten. Of het nu gaat om managers, boekhouders of adviseurs: vrijwel iedereen is in staat fraude te plegen. Fraude schaadt niet alleen de vertrouwensrelatie, maar brengt in het ergste geval zelfs de continuïteit van uw onderneming in gevaar. De Fraudeverzekering dekt de financiële schade als gevolg van fraude door werknemers of derden, om zo de continuïteit van uw onderneming te waarborgen.

Initial Public Offering (IPO) verzekering

Bij de beursgang van een financiële instelling, een onderdeel van de financiële instelling, maar ook bij de extra uitgifte van aandelen of de beursgang van een fonds, zijn er tal van aansprakelijkheidsrisico´s. Er kan een fout in de prospectus staan, u geeft een garantie af waarop u later daadwerkelijk wordt aangesproken, of er is sprake van mismanagement. De claims die daaruit voortvloeien, kunnen in het ergste geval het voortbestaan van uw onderneming in gevaar brengen. Tegen deze risico´s kunt u zich verzekeren met de Initial Public Offering (IPO)-verzekering.

Meer weten? Expand
* Required fields  Email ErrorFormulier sluiten
Vind kantoren wereldwijd