Nederlands | Français Belgium

Loading

Aansprakelijkheidsverzekering

Het aantal schadeclaims tegen bedrijven is de laatste jaren drastisch toegenomen. Er ontstaat steeds meer een zogenoemde claimcultuur. Tevens vertoont de hoogte van de schadeclaims een duidelijk stijgende lijn.

Deze ontwikkeling wordt ondersteund door wetgeving die personen en bedrijven uitgebreidere mogelijkheden biedt tot het claimen van een financiële schadeloosstelling.

Een op maat toegesneden aansprakelijkheidsverzekering is zeker geen overbodige luxe en biedt u bescherming tegen een mogelijke aantasting van de continuïteit van uw onderneming.


Aon biedt de volgende aansprakelijkheidsverzekeringen:

 

  • algemene aansprakelijkheidsverzekering
  • beroepsaansprakelijkheidsverzekering
  • aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders en commissarissen/toezichthouders
  • excedent aansprakelijkheidsverzekering

 

Bedrijfsactiviteiten in het buitenland

Indien u in het buitenland bedrijfsactiviteiten verricht kunnen wij u hierbij van dienst zijn. Wij maken gebruik van een uitgebreid internationaal kantorennetwerk van ervaren specialisten die bekend zijn met de lokale wetgeving en de lokale verzekeringsmarkt. U bent hierdoor verzekerd van het beste advies bij het vinden van de juiste verzekeringen.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering is bedoeld voor bepaalde beroepsgroepen en biedt dekking voor claims als gevolg van specifieke beroepsfouten (vergissingen, nalatigheden e.d.). De dekking gaat verder dan die van de algemene aansprakelijkheidsverzekering omdat deze niet beperkt is tot materiële schade, maar zich juist uitstrekt tot zogenoemde 'zuivere vermogensschade'. Beroepsgroepen waarvoor deze verzekering in aanmerking zou kunnen komen zijn onder meer architecten, notarissen, accountants, interim-managers, ingenieursbureaus en automatiseringsbedrijven.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Met de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering wordt aan bestuurders van rechtspersonen bescherming geboden tegen schade waarvoor zij persoonlijk, dat wil zeggen in hun privé-vermogen, aansprakelijk worden gesteld. Het gaat hierbij om een bestuurs- of toezichthoudende functie bij bedrijven, maar ook bij non-profit instellingen. Bekend uit de media is bijvoorbeeld de zaak omtrent World-Online maar ook op kleinere schaal komen claims meer en meer voor.

Bestuurders kunnen niet alleen ten aanzien van hun eigen handelingen binnen de onderneming worden aangesproken, maar ook als gevolg van handelingen van mede-bestuurders (hoofdelijke aansprakelijkheid). Indien u aansprakelijk wordt gesteld kunnen de kosten van verweer zeer hoog oplopen. De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering zorgt ervoor dat uw financiële risico's door uw bestuursfunctie worden beperkt.

Excedent aansprakelijkheidsverzekering

De excedent aansprakelijkheidsverzekering betreft in feite geen zelfstandige verzekeringsvorm. De verzekering komt eigenlijk pas is beeld indien de verzekerde som van een primaire aansprakelijkheidsverzekering (als hiervoor omschreven) is uitgeput. De verzekerde bedragen van de excedent aansprakelijkheidsverzekering zijn eveneens hoger dan die van de primaire verzekeringen.

Het doel van de verzekering is dan ook bescherming te bieden voor omvangrijke schadeclaims, die zonder verzekering een ernstige bedreiging voor de continuïteit van uw onderneming kunnen inhouden.

 

Meer weten? Expand
* Required fields  Email ErrorFormulier sluiten
Vind kantoren wereldwijd