Nederlands | Français Belgium

Aon Professional Services


Loading

(een globale Praktijk Groep, vertegenwoordigd in bijna elk land waar Aon werkzaam is) biedt een brede waaier aan producten en diensten aan in het belang van advocaten, consultants, boekhouders, architecten, ingenieurs, en andere beroepen.

We leveren u o.a. volgende producten:

  • professionele aansprakelijkheidsverzekeringen
  • algemene aansprakelijkheidsverzekering
  • verzekering voor Directie en Kaders
  • verzekering voor alle risico’s, autoverzekering, ziekteverzekering en andere verplichte producten.

Professionele Aansprakelijkheidsverzekering (Fouten en Verzuim)

Bedrijven die professionele diensten verschaffen aan hun cliënten lopen een aanzienlijk risico op vorderingen wegens nalatigheid en dienen daarom op een adequate manier beschermd te worden tegen schade veroorzaakt door geleverde diensten of verzuim.

Voor bepaalde vrije beroepen is deze dekking vaak verplicht (bijv. Advocaten in België).

Aon biedt professionals in verschillende soorten van organisaties bescherming aan tegen nalatigheid, fouten en/of verzuim die leiden tot financieel verlies dat wordt geleden door een cliënt. Naast verzekeringen tegen fouten en verzuim voor dienstverlenende bedrijven en verenigingen zonder winstoogmerk, biedt Aon specifieke programma’s aan voor groepen en verenigingen.

Via globale communicatie en het uitwisselen van wereldwijde informatie verzekeren we dat onze zelfstandigen op de hoogte blijven van de bedrijvigheid waarin zij gespecialiseerd zijn.

PROFESSIONELE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING beschermt bedrijven tegen aansprakelijkheid voor een vordering wegens een fout, verzuim, of nalatigheid in het verschaffen van de professionele diensten. De kosten die de verzekerde oploopt om zichzelf en/of het bedrijf te verdedigen worden ook gedekt door deze verzekering.

Voor alle andere soorten producten en diensten die worden verschaft door AON PROFESSIONAL SERVICES, verwijzen we naar de specifieke verzekering beschrijvingen op deze website bijv. “Risico’s van Kaderpersoneel” (Directeur en Kader Aansprakelijkheid, Aansprakelijkheid voor Tewerkstelling Praktijken, Aansprakelijkheid voor Pensioen Bewindvoerder, Kidnap en Losgeld Verzekering), “Algemene en Product Aansprakelijkheid”, ……

Meer weten? Expand
* Required fields  Email ErrorFormulier sluiten
Vind kantoren wereldwijd