Nederlands | Français Belgium
Construction | Aon

Aon Construction


Loading

Aon Construction is een team van specialisten dat uitsluitend is toegespitst op de behoeften van de bouwsector. Dankzij onze ruime ervaring en kennis van de risico’s verbonden aan bouwprojecten, groot of klein, zijn wij een betrouwbare partner in het beheer van uw risico’s.

Riscoprofiel

Samen met u brengen wij de risico’s van uw onderneming in kaart en bekijken hoe deze het best beheerst kunnen worden. Wij doen dit voor aannemers, projectontwikkelaars (en andere spelers op het gebied van real estate), architecten, studiebureaus, etc.

Betrouwbaar en vakkundig risicoadvies

Partnership staat centraal. Aon Construction streeft naar een lange termijn relatie met haar klanten en wil een betrouwbare en vakkundige partner zijn die kritisch met u meedenkt en u daadwerkelijk oplossingen biedt.

PPS, DBFM, Concessies, …

Bouwprojecten worden steeds complexer en een grondige kennis van "nieuwe" contractsvormen (zoals Publiek Private Samenwerking, Build Operate Transfer, Design Build Finance Maintain,…) is onontbeerlijk om mee te blijven dingen naar opdrachten en uw concurrentiepositie te versterken. Aon Construction wil u daarbij helpen middels een proactieve dienstverlening. Onze ervaring met dergelijke projecten staat ter uwer beschikking.

België en daarbuiten

Ook voor projecten in het buitenland kunt u bij ons terecht. Dankzij een netwerk van kantoren in meer dan 120 landen zijn wij in staat om u waar dan ook een efficiënte service te bieden. Daarnaast hebben wij regelmatig overleg met onze collega’s in het buitenland en zijn dan ook steeds op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Contact

Volg Aon