Aon: Leader in human resources, reinsurance & risk Norway
Aon i Norge

Aon i Norge

Aon Norway er Norges største forsikringsmeglerforetak, med kontorer i Oslo, Bergen, Kristiansand, Ålesund og Trondheim. Vi representerer en betydelig del av norsk nærings- og organisasjonsliv overfor forsikringsselskapene. Også i offentlig sektor har vi mange viktige oppdragsgivere.

Organisasjon

Aon Norway tilbyr et bredt utvalg av tjenester, og har en flat organisasjonsform tilpasset behovene hos våre kunder. Fire divisjoner har ulike spesialfunksjoner: Health & Benefits har spesialister innen alle typer pensjon- og personalforsikringer og bistår med alt fra megleroppdrag til konsulentbistand ved overgangsprosesser. Property & Liability betjener næringsliv og offentlig sektor innen spesielt tingskade og ansvarsforsikring. Energy har ekspertise innen construction, samt marin og offshore energi, inkludert riggforsikring. Coastal tilbyr alle typer forsikringer for våre regionale kunder, inkludert skade- og ansvarsforsikringer, person- og pensjonsløsninger. Med tilstedeværelse langs hele norskekysten tilbyr de også tjenester for havbruk og fiske, samt sjøfart.

Historie

Aon Norway har røtter tilbake til de maritime miljøene i Kristiania og Bergen på slutten av 1800-tallet. Aksjeselskapet Duo ble etablert som et forsikringsmeglerforetak så langt tilbake som i 1874. Dette selskapet ble kjøpt opp av det amerikanske Aon Corporation i 1993. J. Grieg & Co. ble stiftet i Bergen i 1884, og Grieg Insurance ble skilt ut som et eget selskap i 1975. I 1998 ble Grieg Insurance en del av Aon. Orkla Finans Forsikringsmegling ble kjøpt opp våren 2007 og innlemmet i den norske organisasjonen. I 2011 ble Aon Norway heleid av Aon plc (NYSE:AON).

Kontakt oss Expand
* Nødvendig informasjon


  email ErrorLukk skjemaet