Netherlands

Zorgverzekering als bouwsteen voor veerkracht

 

Organisaties vinden vitaliteit belangrijk, maar het voelt tegelijkertijd ongrijpbaar en de toegevoegde (organisatie)waarde is vaak niet helder. Dat is niet verwonderlijk. Recent onderzoek door Aon laat zien dat veel werkgevers al iets bieden om de fysieke en emotionele gezondheid van medewerkers te ondersteunen, maar slechts 30 procent van de medewerkers is daadwerkelijk te typeren als ‘veerkrachtig’. Veerkracht is afhankelijk van de mate waarin medewerkers zich - in brede zin - zeker voelen over de toekomst. Veerkracht is essentieel om alle uitdagingen het hoofd te bieden.

Sturen op vitaliteit

Uit onderzoek van de World Health Organization (WHO) blijkt dat acht veelvoorkomende gedragingen (onder andere op het gebied van beweging, voeding en roken) leiden tot de top vijftien van chronische aandoeningen, waaronder diabetes, hart- en vaatziekten en burn-out gerelateerde klachten. De zorgkosten rond veel van deze chronische aandoeningen worden in Nederland vanuit de Zorgverzekeringswet gefinancierd. Door te focussen op de aanpak van gedragingen, en daarmee op ziektepreventie, worden medewerkers vitaler en duurzamer inzetbaar. Maar ook als werkgever heeft u er belang bij dat uw medewerkers een snelle en adequate toegang hebben tot zorg, zowel preventief als curatief en u daarmee uw verzuim verkleint en de vitaliteit vergroot. Zowel vanuit een werkgevers- als werknemersperspectief is dat een win/win situatie.

Van belang is dat het zorgaanbod ook aansluit op het profiel van uw medewerkers. Dat is een nobel streven als werkgever, maar ook een vereiste vanuit de wetgever (‘zorginhoudelijk laden’). Aon’s VitaliteitScan is onder meer hiervoor ontwikkeld en geeft u een scherp beeld van de gezondheid van uw medewerkers. Deze online scan die in samenwerking met TNO is ontwikkeld, geeft u inzicht in de acht gedragingen en maakt dat u, samen met Aon en de zorgverzekeraar, gerichte en specifieke interventies, faciliteiten en budgetten kunt inkopen en inzetten op basis van actuele data en inzichten.

Optimale inrichting

Vitaliteit is altijd maatwerk, zowel op het gebied van de inrichting binnen de organisatie als het bereiken van de medewerkers. Daarvoor is het belangrijk dat u de zorgverzekering beschouwt als een integraal onderdeel van uw preventie- en gezondheidsbeleid en niet slechts als een (financieel) voordeel voor medewerkers. Of een ‘nice to have’ secundaire arbeidsvoorwaarde. Zo kiezen sommige van onze klanten ervoor de zorgverzekering te koppelen aan de interne verzuimprocessen en de beschikbare providerbogen. Andere werkgevers wijzen medewerkers actief op de beschikbare interventies die door de zorgverzekeraar worden geboden. Deze organisaties gebruiken de collectieve zorgverzekering als instrument om zo snel mogelijk toegang tot zorg voor medewerkers te garanderen en als financieringsbron van kosten voor preventie en re-integratie.

Inzetten op veerkracht moet meer zijn dan zomaar een modewoord. Het gaat verder dan een paar snelle maatregelen zoals gratis fruit en sportclublidmaatschappen. Hoewel de toegang tot dit aanbod belangrijk is, bent u er daarmee nog niet. Iedere medewerker heeft andere behoeften. De juiste ondersteuning verschilt van persoon tot persoon. U heeft daarom data nodig, om op een effectieve manier in te zetten op veerkracht. Apps, zoals Well One, kunnen u hierbij helpen. Well One geeft u data gestuurde inzichten in een duidelijk en gebruiksvriendelijk dashboard. U ziet in een oogopslag de ontwikkeling van de gezondheid en het welzijn van uw medewerkers en teams (waar ook ter wereld) en meet de voortgang in de loop van de tijd.

Aon helpt u graag met het inrichten en optimaliseren van uw zorgcollectiviteit, zodat u nog meer voordeel uit uw zorgcollectiviteit haalt.