Norway
Aons Global Risk Management Survey - artikkel i nyhetsbrev fra Aon

Ledere mer bekymret, men dårligere forberedt

Handelskrig, Brexit, Trump, rentehevinger og regjeringskriser. Alt dette betyr økt risiko for bedrifter, og kanskje også grunn til bekymring. Men ingen er tjent med å bekymre seg så mye for de store endringene at de glemmer å sikre seg i det daglige. Da er det fare for at beredskapen ikke øker i samme takt.

Siden 2007 har vi undersøkt hva bedriftsledere bekymrer seg for og hvordan de arbeider for å kartlegge og redusere risiko i egen virksomhet. Aldri før har vi sett så store endringer som i år. Og aldri tidligere har listen inneholdt så mange makro-faktorer som ligger utenfor bedriftens kontroll som nå. 

Ledere bekymrer seg mer enn noen gang over risikofaktorer de har liten eller ingen påvirkning på. Samtidig ser vi en dipp i beredskapsnivået, også for ting selskapene faktisk kan gjøre noe med.

Topp 10 risiko i Norden:

  1. Driftsforstyrrelse
  2. Varemerke og omdømmerisiko
  3. Manglende innovasjonsevne
  4. Nye nedgangstider
  5. Endringer i markedet
  6. Økt konkurranse
  7. Cyberangrep
  8. Disruptive teknologier
  9. Juridiske eller regulatoriske forandringer
  10. Brudd i verdikjeden

Det er de store linjene som bekymrer ledere i dag - markedsendringer, økonomisk uro og regulatoriske endringer. Det er nok en sammenheng mellom mediedekning av disse temaene og risikotoppen - temaer som har fått mye dekning naturlig nok mer skremmende og mer top of mind hos ledere. Samtidig ser vi noe urovekkende, bedriftene er dårligere forberedt på risiko enn tidligere (risk readiness). De gjennomfører også færre aktiviteter for å kartlegge og styre risiko. Kan det være at de store bekymringene fører til handlingslammelse? 

Hvis verden virker veldig overveldende kan det være vanskelig å vite hvor skal man begynne å forberede seg. Vår klare anbefaling når verden er i endring er å sørge for å ha kontroll på de tingene bedriften faktisk kan styre, og deretter frigjøre tid for å systematisk kartlegge og forberede seg på de store omveltningene. 

Vi anbefaler fortsatt bedrifter å holde fokus på det de kan kontrollere: avtaler med leverandører, cybersikkerhet, valuta, ansatte, rutiner, kultur. Sikkerhetskultur er billigere og mer effektivt enn alt mulig teknisk de gjør. Det koster ikke mye penger, men er veldig effektivt. 

Ingen er tjent med å bli lammet av frykt.

Vi holder frokostseminar i Oslo 5. september hvor vi går gjennom trender fra undersøkelsen. 
Meld deg på her

Mer informasjon