Norway

Avbruddsforsikring og analyse av avbruddsrisiko

Risiko for avbruddstap utgjør ofte en sentral del av mange av våre kunders forsikringsbehov. Å vurdere reell avbruddsrisiko og finne riktige nivåer for forsikringssummer kan være komplekst og krever høy kompetanse og erfaring. Målet med en avbruddsforsikring er at den skal sette den forsikrede i samme økonomiske situasjon som om skaden ikke hadde skjedd i utgangspunktet. Men hvordan vet man at forsikringen som er tegnet reflekterer den faktiske avbruddsrisikoen?

Konsekvenser av avbrudd

Som følge av at selskapenes verdikjeder blir stadig mer globale øker potensialet for uventede driftsavbrudd som kan ramme bedrifter hardt. Studier har vist at blant større selskaper som etter en avbruddssituasjon ikke gjenoppretter kontroll etter én måned, vil 80 % sannsynligvis miste grunnlaget for videre drift. For selskaper uten beredskapsplaner vil 75 % få økonomiske problemer i løpet av de tre første årene etter en større avbruddssituasjon.

Avbrudd kan i tillegg til rent økonomisk tap også medføre konsekvenser som ikke er forsikringsbare, som tap av markedsandel eller omdømme, usikkerhet hos investorer eller fallende aksjekurs. Desto viktigere er det å ha kontroll over risikoen og være godt forberedt på potensielle hendelser slik at driften kan gjenopptas raskest mulig.

Løsninger

For å få kontroll over egen avbruddsrisiko, og ha et riktig grunnlag for forsikringsdekningen er det essensielt å analysere avbruddsrisiko, noe Aon har bred erfaring med å bistå kundene våre med. På den måten får selskapene god oversikt over egen avbruddsrisiko samtidig som Aon bistår med å skreddersy forsikringsløsninger i henhold til de risikoer som avdekkes.

Aon anbefaler bedrifter med kompleks avbruddsrisiko å gjennomføre en avbruddsanalyse – les mer om dette her

 

 

Aon Norway er under tilsyn av Finanstilsynet.
Org.nr. NO-966 703 687

Jeg ønsker mer informasjon