Norway
Kunstforsikring Aon Norway

Kunstforsikring

Aon Norway er Norges ledende megler og rådgiver innen kunstforsikring. Aon Artscope er vårt globale nettverk for forsikring av kunst, og vi benytter konsekvent egne, skreddersydde forsikringsvilkår som er velkjente blant både institusjoner og forsikringsmarkeder internasjonalt.

Aon har spesialkompetanse og lang erfaring når det gjelder kunstforsikring. Vi bistår museer, gallerier, private samlere, bedrifter og offentlige virksomheter med rådgivning rundt forsikringsdekninger knyttet til opphold, utstillinger, lagring og transporter. Som megler er vårt største fortrinn tilgang til et internasjonalt forsikringsmarked som gir oss muligheten til å tilby de beste betingelser for våre kunder både når det kommer til priser og vilkår.

Vår uavhengighet fra forsikringsselskapene både ved plassering av dekningene og i forbindelse med skadeoppgjøret kommer også våre kunder til gode.

Forsikring av kunst – en utfordring

Det er mange utfordringer knyttet til forsikring av kunst, og markedet for denne type spesialforsikringer kan være vanskelig å orientere seg i.

De tradisjonelle forsikringsselskapene kan sjeldent tilby den fleksibilitet som disse dekningene krever. Myter om høye skadeutbetalinger og høy risiko sammenliknet med andre eiendeler gjør dette til et område hvor spesialiserte aktører er klart å foretrekke. Ved å velge en aktør som er spesialisert på disse produktene unngås urimelig høye rater, vilkår som ikke er tilpasset reelt behov, fare for underforsikring og strømlinjeformet skadeoppgjør for å nevne noe.

Ved statsgaranti kan vi hjelpe til med overskytende forsikringsdekning for verk og utvidede dekninger som ikke omfattes av statsgarantien.

Aon Artscope

Gjennom vårt globale nettverk Aon Artscope utveksles erfaringer og kunnskap knyttet til kunstforsikringer i Europa og USA spesielt. Nettverket har sterk påvirkningskraft på det internasjonale kunstforsikringsmarkedet både deknings- og vilkårsmessig og premiemessig.

Vi har egne spesialvilkår for kunst som brukes konsekvent i alle land. Disse vilkårene sikrer en bredere dekning enn forsikringsselskapenes egne vilkår, og er kjent av mange store institusjoner. Dette bidrar blant annet. til å forenkle inn- og utlånsprosesser og er en klar fordel ved samarbeidsprosjekter og vandreutstillinger som strekker seg over landegrenser.

Våre forsikringsvilkår er tilpasset ulike forsikringsbehov uavhengig av om vår kunde er et museum, et galleri, en bedrift eller en privat samler.

Ta kontakt med vårt team på telefon 67 11 22 00 eller epost [email protected] for å høre mer om hvordan Aon kan hjelpe med deres løsninger.

Aon Artscope