Norway
Cyberforsikring Aon Norway

Cyberforsikring

Hvor motstandsdyktig er din bedrift?

Løsninger for å håndtere cyberrisiko

Norske og internasjonale selskaper er i stadig større grad avhengige av tilgjengelige data og fungerende nettverk for å kunne utøve sin virksomhet. Styrer og toppledere kan ikke lenger tillate seg å ignorere cyberrisiko, som i sin bredeste form kan defineres som enhver risiko relatert til informasjonsteknologi.

Cyberangreper som WannaCry og Petya hvor både offentlige og private, lokale og internasjonale organisasjoner ble rammet, har for alvor etablert cyberrisko som en av de største truslene mot næringslivet og samfunnet generelt.

I tillegg trer EUs nye personvernforordning (GDPR)i kraft denne våren. Den nye forordningen stiller større krav til at man forstår risikoeksponeringen foretaket har innen dette området, og vil øke den økonomiske konsekvensen av cyberangrep for alle foretak betraktelig.

For å hjelpe bedrifter med gjennom disse utfordringene har Aon utviklet en unik cyberforsikringsløsning, kalt Aon’s Cyber Secure Solution

Aons Cyber Secure Solution

Gjennom vår globale meglerkompetanse og stilling i markedet, har vi fremforhandlet bedre vilkår, solide dekninger og konkurransedyktige priser – noe som er vanskelig å oppnå for mindre aktører som forhandler alene.

Les mer mer om Aon Cyber Secure Solutions.

Hvor utsatt er din bedrift?

Aons team av risikoingeniører har utviklet en metode for å avdekke bedriftens nåværende risikostrategi, og evaluere cyberrisikoene de står overfor som kan påvirke den daglige virksomheten til bedriften.

Uavhengig av størrelsen på organisasjonen, er det viktig å få et klart bilde av hvilke cyberrisker foretaket står overfor. Aons kartlegging av cyberrisiko gir ledelsen nødvendig informasjon for å kunne ta de riktige beslutningene.

Dine fordeler:
  • Aon tilbyr en detaljert oppsummering av IT riskene innen din bedrift
  • Aon tilbyr en lettforståelig metode som resulterer i informasjon for intern bruk
  • Du mottar en rapport som oppsummerer identifiserte risker, forslag til prioriteringer for ledelsen og Aons anbefalinger rundt risikooverføringer

 

We're here to Empower Results


Kontakt

Prepare for the unexpected

Produktinformasjon