Norway
Garantiforsikring Aon Norway

Garantiforsikring

Garantiforsikring brukes spesielt mye innenfor byggebransjen. En garantiforsikring sikrer mottaker erstatning hvis deres virksomhet ikke kan oppfylle kontrakten.

Garantiforsikring er et alternativ til bankgarantier og kan brukes i alle tilfeller der en i kontrakt er forpliktet til å stille en eller annen form for garanti. Garantiforsikring er et godt alternativ til bankgaranti ved at man ikke behøver å bruke av kredittrammen man har i banken. Dette frigjør kapital som kan benyttes i andre deler av virksomheten.

Garantiforsikring er et produkt som tilbys av relativt få selskaper i Norge. Med vårt internasjonale nettverk har vi tilgang til et større marked av forsikringsgivere noe som erfaringsmessig gir bedre betingelser for kunden. Aon har spesialister på garantiforsikring både i Norge og internasjonalt og kan bistå med alle former for garantiforsikringer.

Ta kontakt med vårt team på telefon 67 11 22 00 eller epost [email protected] for å høre mer om hvordan Aon kan hjelpe med deres løsninger.