Norway
Gruppeliv Aon Norway

Forsikringsløsninger for grupper

Aon utvikler og administrerer forsikringskonsepter for medlemsorganisasjoner og andre som ønsker å bruke forsikring som et strategisk verktøy i relasjonsbygging. 

Forsikring er spesielt godt egnet til relasjonsbygging, fordi dette er produkter som gir økt trygghet. Aon gir råd om utvikling av forsikrings-baserte lojalitetsprogrammer. Vi fremforhandler, tilrettelegger og administrerer en rekke gruppeavtaler sammen med våre kunder. Slike ordninger er spesielt godt egnet til å forsterke relasjonene og synliggjøre fordelene mellom:

  • Organisasjoner og deres medlemmer
  • Tjenesteleverandører og deres kunder
  • Butikkjeder og deres kunder

Strategisk virkemiddel og synliggjøring

Ved å skreddersy forsikringsprodukter og kundebehandling etter de strategiske mål, blir lojalitetsprogrammer et effektivt strategisk virkemiddel. Programmene benytter en rekke forskjellige forsikringsløsninger som verktøy for å bidra til at våre kunder oppnår sine markedsmål. Forsikringsprogrammene utvikles i tett samarbeid med våre kunder slik at de blir skreddersydd til kundens behov. Vi har som mål å være en bidragsyter til våre kunders forretningsutvikling.

Aon kan ivareta all administrasjon av de forsikringsprogrammene som implementeres og vi har egenutviklede datasystemer for effektiv administrasjon. Slike løsninger åpner også for i større grad å kunne benytte utenlandske forsikringsselskaper som ikke er representert i Norge, men som har interessante forsikringsformer som lokale forsikringsselskaper ikke kan tilby.
Aon tilbyr nettløsninger som synliggjør forsikringsprogrammene, og gjør det enkelt for målgruppen å gjøre de riktige valgene. 

Medlemsforsikringer

Et skreddersydd forsikringsprogram er en vesentlig medlemsfordel i mange organisasjoner, og gir god drahjelp i arbeidet med rekruttering av nye medlemmer.

Med begrepet medlemsforsikringer tenker vi ikke først og fremst på tradisjonelle kollektive forsikringsordninger, men på utviklingen av forsikringsprodukter og -tjenester tilpasset en medlemsmasse av bedrifter eller privatpersoner med homogene eller tilnærmet homogene interesser og behov.

Slike forsikringsordninger kalles også gruppeprogrammer, og er blitt et satsningsområde for mange medlemsorganisasjoner. Et godt forsikringsprogram blir raskt et viktig element i organisasjonens servicetilbud til medlemmene.

Deltagelse i organisasjonens eget forsikringsprogram skal sikre medlemmene en dekning tilpasset deres spesielle behov, til en konkurransedyktig pris, innenfor rammene av et avtaleverk som gir organisasjonen mulighet til å representere medlemmenes interesser på nok et område. Programmet skal også forsterke medlemmenes tilknytning til organisasjonen. 

 

 


 

 

Ti gode råd om medlemsforsikringer