Norway
International Property Aon Norway

International Property


Ifølge 1 400 beslutningstakere fra 28 industrisektorer i 60 land er Tingskade (Property Damage) og Driftsavbrudd (Business Interruption) begge på topp 10 listen over største risikoer. Mange organisasjoner setter spørsmålstegn ved sine egne Property program blant annet med hensyn til hvorvidt de har tilstrekkelige forsikringssummer, naturskadedekning, risiko for underforsikring osv. Et internasjonalt marked med stadig økende fokus på lokale lovkrav og reguleringer krever også at dagens internasjonale aktører må ha kontroll på egen risiko uavhengig av hvor man driver virksomhet.

Som følge av at selskapenes verdikjeder blir stadig mer globale øker potensialet for uventede driftsavbrudd som kan ramme bedrifter hardt. Studier har vist at blant større selskaper som etter en avbruddssituasjon ikke gjenoppretter kontroll etter én måned, vil 80 % sannsynligvis miste grunnlaget for videre drift. For selskaper uten beredskapsplaner vil 75 % få økonomiske problemer i løpet av de tre første årene etter en større avbruddssituasjon.

Avbrudd kan i tillegg til rent økonomisk tap også medføre tap av markedsandel eller omdømme, usikkerhet hos investorer eller fallende aksjekurs. Det er i den forbindelse viktig å analysere avbruddsrisiko, noe Aon har bred erfaring med å bistå kundene våre med. På den måten får selskapene god oversikt over egen avbruddsrisiko samtidig som Aon bistår med å skreddersy forsikringsløsninger i henhold til de risikoer som avdekkes.

Aon er en rådgiver med verdifull internasjonal kompetanse og erfaring som sørger for at våre kunder får bredere dekningsomfang og lavere forsikringskostnader gjennom stordriftsfordeler, kreative løsninger og optimal utnyttelse av forsikringsmarkeder. Ved å analysere våre kunders risikoer i detalj sørger vi for at de kun betaler for det programmet de har behov for. Siden vi plasserer mer forsikring i det internasjonale markedet enn noen annen aktør og jobber tett med globale og lokale forsikringsselskaper, sørger vi for at våre kunder får tilgang til de beste betingelsene som er å oppdrive – både med hensyn til kapasitet, vilkår og premie.

Ta kontakt med vårt team på telefon 67 11 22 00 eller epost [email protected] for å høre mer om hvordan Aon kan hjelpe med deres forsikringsløsninger.