Norway
Kidnapping og Ransom Forsikring Aon Norway

Kidnapping for løsepenger og utpressing

En av dine ansatte er kidnappet. Du får den første telefonen. Hva gjør du?

Aon Norway hjelper din organisasjon til å sette fokus på at det utenkelige kan skje. Gjennom vår rådgiving, hjelper vi dere til å være bedre rustet mot eventuell kidnapping for løsepenger, trusler, kapring eller tilbakeholdelse.

Hvert år gjennomføres det et sted mellom 15 000 og 20 000 rapporterte kidnappinger rundt om i verden. I tillegg er det mange flere situasjon er som ikke blir rapportert. En kidnapping er ikke bare traumatisk for de som er direkte berørt, men den kan også lede til store finansielle tap relatert til utbetaling av løsepenger, konsulentbistand, forretningsavbrudd, søksmål, dårlig publisitet og et skadet rykte.

Aon Norway har eksperter som hjelper din bedrift til å forberede seg på en krise av denne typen. Vi har kjennskap til forsikringsløsninger, som kan hjelpe din bedrift mot de økonomiske konsekvensene av en slik situasjon. I tillegg har vi også kunnskap om hvilke tiltak dere kan gjøre for å være forberedt på en slik situasjon.

Det å være forberedt vil hjelpe din bedrift til å takle en eventuell krise best mulig. Ta kontakt med oss for en prat om hvordan vi kan hjelpe din bedrift til å forberede seg best mulig på det utenkelige.

Ta kontakt med vårt team på telefon 67 11 22 00 eller epost [email protected] for å høre mer om hvordan Aon kan hjelpe med deres forsikringsløsninger.