Sverige

Taxiförsäkring för Uber-anslutna partners

 

Ett bra försäkringsskydd för dig och din taxi

Taxiförsäkring för Uber-anslutna partners


Med en taxiförsäkring via Aon får du ett bra och prisvärt skydd för dig och din taxi.
Du kan välja mellan tre olika nivåer av försäkringsskydd. Den obligatoriska trafikförsäkringen som ersätter personskador och skador på annans egendom om olyckan skulle vara framme. Halvförsäkringen som innehåller trafikförsäkringen plus ett delkaskoskydd för ditt fordon eller helförsäkringen som ger dig ett komplett skydd.

Medlemsförmån

Denna taxiförsäkring är en medlemsförmån som är speciellt framtagen av Aon för dig som har taxiregistrerat fordon och är ansluten till Uber. Vid en anmäld skada kontrolleras detta och eventuell nedsättning på ersättning kan göras. För mer utförlig beskrivning av de olika försäkringsnivåerna, kontakta Aons försäkringsservice.

Premiekostnader

Detta är enbart en översiktlig information av taxiförsäkringen och premiekostnaden för de olika fordonstyperna. I trafikförsäkringen ingår den lagstadgade trafikpremieskatten på 32 procent. Skatten används till att betala statens kostnader för sjukpenning och rehabilitering i samband med trafikskador.

Premierna nedan gäller för dig som ny kund per 2020-11-01
Alternativ 1 (Standard självrisk)
Uber-Alt-1.PNG

Alternativ 2 (Lägre självrisk på glas och vagnskada)
Uber-alt2.PNG
Notera att dessa premier kan komma att justeras efter 31.10.2020

Aon Försäkringsservice hanterar kundservice, premiefakturering och fakturafrågor åt försäkringsgivaren och uppbär för detta uppdrag en ersättning om 15% från försäkringsgivaren. Ingen annan ersättning kommer att uppbäras av Aon än överenskommen ersättning enligt föregående mening. Om återbetalning av premie sker kommer ersättningen till Aon att reduceras.


Försäkringen erbjuds i samarbete med Protector försäkring.
Fullständinga villkor för Uber Taxiförsäkring.

För ytterligare information kring självriskalternativ klicka här