Sverige

Mångfald

På Aon utvecklar vi oslagbara talanger tack vare vår övertygelse om de möjligheter som mångfald för med sig och genom att erbjuda likvärdiga möjligheter för alla.

Aon strävar efter att alla på företaget ska känna sig välkomna. Aon respekterar varje medarbetares unika egenskaper och perspektiv.

Vi bygger och förbättrar våra relationer med kunder och affärspartners genom vår tillit till att alla anställda bidrar med olika perspektiv.

Aon ger likvärdig behandling och samma anställningsmöjligheter oavsett ras, hudfärg, religion, trosbekännelse, kön, sexuell läggning, nationellt ursprung, ålder eller funktionshinder. Detta gäller alla aspekter av anställningen: rekrytering, placering, utveckling, befordran, utbildning, förmåner och ersättningar.

Find office locations