Sverige
Detalj- och partihandeln

Detalj- och partihandeln

Aon har ett stort kunnande om risker och försäkringsbehov för företag inom detalj- och partihandel, mycket tack vare duktiga medarbetare med olika specialistkompetenser och vår starka kundbas. Vi har utvecklat anpassade försäkringslösningar och verktyg för en effektiv hantering av exempelvis brand-, säkerhets- och ansvarsrisker.

Aons omfattande koncept

Aons totala koncept för handeln omfattar bl a följande möjligheter/aktiviteter:

 • Aon Akademi med seminarier kring aktuella frågor för handeln
 • Risk Mapping med fokus på handelns riskkarta
 • Riskgradering för både lager och butiker
 • Aktiv skadeservice och rådgivning
 • Stöd i säkerhetsfrågor
 • Outsourcing inom Security Loss Prevention
 • Internationell koordinering av försäkringsprogram
 • Egendoms- och avbrottsförsäkring
 • Krisförsäkring
 • Allmän ansvars- och produktansvarsförsäkring
 • Förmögenhetsbrottsförsäkring
 • Crisis Management (recall, kontamination och terrorism)
 • Varumärkesfrämjande försäkringsprodukter
 • Gruppförsäkring för organisationer/franchiseorganisationer
 • Benchmark av försäkringslösningar inom handelsbranschen
 • AonLine, vår webbaserade portal för information och kommunikation
 • Cyberrisker

Aon Practice Group

Aon Practice Group i Sverige och Europa utvecklar ständigt konceptet med nya villkor och produkter i ett nära samarbete.

För mer information, kontakta