Sverige
Energi- och naturtillgångar

Energi- och naturtillgångar

Globaliseringen och konsolideringen har haft en revolutionerande påverkan på hela industrin för energi- och naturtillgångar och har medfört nya risker. Ett aktivt arbete med riskhantering när det gäller energi- och naturtillgångar bidrar till att er verksamhet på ett effektivt sätt kan fastställa och proaktivt arbeta för att möta dessa risker.

Naturliga lösningar

Aon hjälper er att identifiera, utvärdera, förstå och hantera alla riskområden förenade med energi- och naturtillgångar inklusive egendom, ansvar, CAR, Control of Well, förebyggande av intäktsbortfall, avbrott, sabotage och terrorism.

Riskidentifiering

Här är några av de riskområden som Aon gärna bistår er med att identifiera:

  • operationella risker t ex brand, explosion och avbrott
  • juridiska risker t ex företagsstyrning, dispyter förknippade med joint ventures, risker förknippade med entreprenad, VD- och styrelseansvar
  • politiska krav och lagkrav t ex kidnap & ransom, antitrust/collusion, tariff/PUC-risker, FERC-risker och miljö/CAA- & MGP-risker.
  • humankapital t ex förlust av nyckelpersoner eller specialistkunskaper, incidenter förknippade med våld på arbetsplatsen
  • finansiella risker t ex fluktuationer i varulagervärden, råvarupriser, räntor, växelkurser.

Minimera effekterna

Aon har den största gruppen specialister i branschen inom området energi- och naturtillgångar. Vi besitter en djup branschkunskap och en förståelse för den unika miljön som företag med inriktning på energi- och naturtillgångar är verksamma inom. Vår mångåriga erfarenhet, inte bara när det gäller att hjälpa företag och organisationer att minimera sina försäkringskostnader, utan även att minimera den totala ekonomiska påverkan som riskexponeringen inom denna bransch innebär, gör oss till en ledande aktör inom riskhantering och försäkring för energibolag och bolag som förädlar naturtillgångar.

För mer information, kontakta: