Sverige
Entreprenadverksamhet

Entreprenadverksamhet

Riskerna inom entreprenadverksamhet kan vara finansiellt, legalt och geografiskt komplicerade. Aon har erfarenhet av att utforma en övergripande riskhantering och försäkringslösningar för alla parter involverade i projekt, oavsett om det är byggherre, långivare, entreprenörer eller konsulter. Genom Aons Construction Risk Management tillhandahåller vi skräddarsydda lösningar för att hjälpa organisationer att förutse och effektivt reagera på alla utmaningar.

Erfarenhet och partnerskap

Vår roll är att placera och hantera entreprenadförsäkringar som säkerställer att de följer såväl individuellt upprättade avtal som rådande branschavtal. Vi samarbetar med flera av de större entreprenörer, fastighetsbolag och konsulter som finns på den svenska marknaden.

Optimal risklösning

Varje projekt har sina egna specifika risker som måste identifieras och åtgärdas. Oavsett om det är en avgiftsbelagd vägs utveckling eller ett tillägg till ett befintligt sjukhus, har Aon processer för att skapa en optimal försäkringslösning. Vår ledande ställning inom byggbranschen kan förse er med de lösningar som kommer att minimera risker och maximera vinsten.

Vi har nätverket av experter

Aon har det största och mest betrodda nätverket av byggexperter i världen och ett team av specialister som täcker alla större sektorer inom industrin. Vi är marknadsledande inom entreprenörs- och byggförsäkringsprodukter, wrap-up-program för ägare och entreprenörer och riskbedömningstjänster.

För mer information, kontakta: