Sverige
Medie- och underhållningsbranschen

Medie- och underhållningsbranschen

Dagens medieföretag verkar i en värld där de ständigt utsätts för risker. Aon hjälper er att ta fram nödvändiga försäkringsskydd och kundanpassade tjänster för riskkontroll.

Kundspecifikt och specialanpassat försäkringsskydd

Alla typer av produktion och distribution av media medför att ett företag riskerar exempelvis att bli anklagad för att ha brutit mot upphovsrätten eller att ha utsatt någon för förtal. Detta gäller alla former av informationsspridning t ex nationella och regionala tidningar, radiostationer, publikationer på internet och bokförlag. Vi kan ge råd om möjligheten till riskminimering, risköverföring och utarbeta en multimediaförsäkring och hjälpa er att ta fram det nödvändiga försäkringsskyddet.

Ett kundspecifikt och specialanpassat försäkringsskydd krävs

Det krävs ett innovativt skydd för dagens produktion av media och underhållning för att undvika skador och avbrott. Utvecklingen i mediebranschen är snabbare än anpassningen av den försäkringsprodukt som är standard. Aon levererar kundanpassade tjänster för riskkontroll och anpassar försäkringsskyddet till alla sektorer av media och underhållning, och för produktioner såväl lokalt som globalt.

Vi erbjuder kundspecifik riskhantering och specialanpassat försäkringsskydd utifrån ert behov. Vi har specialkunskap inom exempelvis:

  • tv, radioproduktion och distribution
  • filmproduktion
  • media, förlagsverksamhet inkl tidningar
  • arenor och evenemang

Aon har specialiserat sig inom mediebranschen både globalt och lokalt. Vår samlade erfarenhet och vårt skadeförebyggande arbete bidrar till er riskkontroll.

För mer information, kontakta: