Sverige
Telekombranschen

Telekombranschen

Telekomoperatörer och deras kunder ställer stora krav på tillförlitlighet och tillgänglighet. Verksamheten är oftast global och som en globalt verksam organisation kan Aon följa med sina kunder runt om i världen.

Aon har gedigen erfarenhet

Telekomoperatörer och deras kunder ställer stora krav på tillförlitlighet och tillgänglighet. Aon Sweden har gedigen erfarenhet av samarbete med globala telekomoperatörer och deras leverantörer. Vi kan hantera telekomoperatörers speciella risker inom exempelvis avbrott och ansvar, och leverantörers risker inom bl a montage och ansvar.

Aon designar lämplig försäkringslösning

För att hantera telekomoperatörers speciella avbrottsrisker designar vi anpassade försäkringslösningar för den specifika kunden. Leverantörerna behöver ofta en EAR-försäkring som täcker de olika risksituationerna och ska dessutom uppfylla de krav deras olika uppdragsgivare ställer i de länder där de är verksamma.

För mer information, kontakta