Poland

Aon w Polsce

Firma Aon Polska jest częścią światowego koncernu Aon plc, wiodącego dostawcy profesjonalnych usług doradztwa i rozwiązań w dziedzinach takich jak zarządzanie ryzykiem, emerytury i zdrowie w czasach, gdy zagadnienia te mają wyjątkowe znaczenie dla globalnej gospodarki. Aon na świecie zatrudnia ponad 50 tys. osób, w 500 biurach zlokalizowanych w ponad 120 krajach.

Akcje korporacji Aon notowane są na giełdzie w Nowym Jorku (symbol NYSE: AON). Roczne przychody grupy oscylują na poziomie 12 mld USD. Aon cieszy się doskonałą renomą potwierdzoną szeregiem nagród i wyróżnień, takich jak: najlepszy broker na świecie, najlepszy pośrednik ubezpieczeń i reasekuracji, najlepsza firma doradcza zarządzająca systemami motywacyjnymi dla pracowników.

W Polsce Aon działa od 1992 roku i zatrudnia ponad 1 700 osób w biurach na terenie całego kraju: w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie i Wrocławiu.
 

Co nas wyróżnia?

Specjalizujemy się w zakresie zarządzania ryzykiem i usług pośrednictwa ubezpieczeniowego, dostarczając innowacyjnych rozwiązań dopasowanych do indywidualnych potrzeb klienta. Sporządzane przez ekspertów Aon analizy oparte na pogłębionych danych pozwalają klientom maksymalizować osiągane rezultaty. Globalny zasięg umożliwia zdobywanie i wymianę doświadczeń, które są wykorzystywane w pracy z klientami przy tworzeniu sprawdzonych rozwiązań.

Główne obszary naszej działalności:

  • ryzyka odpowiedzialności cywilnej (General Liability)
  • ryzyka cybernetyczne
  • ryzyka finansowe (ubezpieczenie należności handlowych, gwarancje kontraktowe, ubezpieczenie nadwyżkowe, aranżacja programów faktoringowych)
  • ryzyka majątkowe (Property)
  • zarządzanie ryzykiem floty pojazdów
  • ubezpieczenia utraty zysku
  • ubezpieczenia prac projektowych oraz budowlano-montażowych
  • doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem
  • ryzyka specjalistyczne (m.in. M&A, branża lotnicza czy OZE)
  • świadczenia pracownicze (plany emerytalne i oszczędnościowe, ubezpieczenia grupowe, opieka medyczna dla pracowników, zarządzanie strategią benefitową)
Znajdź lokalizację biura