Poland

Ubezpieczenie odpowiedzialności karnoskarbowej


Ryzyko fiskalne od lat wskazywane jest przez przedsiębiorców jako jedno z głównych barier w prowadzeniu działalności gospodarczej.

 

Powodem są m.in.:

 • skomplikowane przepisy podatkowe zawierające luki i błędy, które powodują problemy interpretacyjne
 • liczba składanych deklaracji i informacji podatkowych
 • zmieniające się linie interpretacyjne organów podatkowych
 • późne informowanie o planowanych zmianach prawa podatkowego oraz ich częstotliwość
 • niewystarczające wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
 

Kogo chroni polisa ubezpieczenia odpowiedzialności karnoskarbowej?

Odpowiedzialność karnoskarbową ponoszą wyłącznie osoby fizyczne (nie spółka).

Ubezpieczenie przeznaczone jest dla osób fizycznych, które:

 • w sposób bezpośredni lub pośredni odpowiadają za sprawy finansowe w organizacji, w tym:

  • członkowie zarządu, prokurenci
  • dyrektorzy finansowi, główni księgowi
  • pracownicy działów księgowych, podatkowych, kadrowo-płacowych
  • inne osoby, np. handlowcy
 • na podstawie umowy lub faktycznego wykonywania zajmują się sprawami gospodarczymi, w szczególności finansowymi danego podmiotu, w tym: księgowi, biegli rewidenci, doradcy podatkowi, prawnicy


Co pokrywa ubezpieczenie?

 • Odpowiedzialność cywilna pracownika za szkody wyrządzone pracodawcy
  Ubezpieczenie pokrywa m.in. odszkodowanie oraz koszty pomocy prawnej

 • Ochrona prawna (w postępowaniu karnoskarbowym i karnym)
  • ​zwrot kosztów wynagrodzenia adwokata/prawnika
  • refundacja kar, grzywien, mandatów nałożonych na ubezpieczonego w wyniku postępowania karnoskarbowego
  • refundacja grzywien, mandatów nałożonych przez ZUS, PIP lub przez sąd na wniosek ZUS lub PIP
  • refundacja kosztów sądowych, należności dla biegłych i świadków
  • koszty ochrony dobrego imienia

Dostępne rozszerzenia:

 • uchybienia w obsłudze programów PPK
 • nieprawidłowe skorzystanie z pomocy publicznej (tarcza antycovidowa)
 • naruszenie obowiązków celnych
 • byli pracownicy i członkowie zarządu

Dlaczego warto rozważyć zakup ubezpieczenia karnoskarbowego?

 • Chroni majątek osobisty osoby obciążonej ryzykiem fiskalnym.
 • ​Daje poczucie bezpieczeństwa, biorąc pod uwagę, że:
  • odpowiedzialności karnoskarbowej nie można uniknąć ani przenieść na inną osobę,
  • ryzyko fiskalne stale wzrasta.
 • To jedyny rodzaj ubezpieczenia, w ramach którego ryzyko fiskalne pokrywane jest w pełni (nie tylko koszty pomocy prawnej, lecz także refundacja kar).
 • Obejmuje ochroną wszystkie przypadki naruszenia obowiązków podatkowych (w tym związane z raportowaniem JPK, raportowaniem schematów podatkowych (MDR), niedopełnienie obowiązków w zakresie cen transferowych, podaniem nieprawdy w oświadczeniach dotyczących podatku u źródła (WHT)).
 • Uwzględnia stale zmieniające się przepisy i wprowadzanie nowych obowiązków.
 • W zakresie ubezpieczenia ochrony prawnej nie występuje wyłączenie winy umyślnej.
 • Można skorzystać z programu ubezpieczenia przeznaczonego dla klientów zawierających ubezpieczenie za pośrednictwem Aonu (zdecydowanie szersze pokrycie w stosunku do standardowej oferty ubezpieczycieli oraz preferencyjne warunki cenowe).
 • Umowa ubezpieczenia może pełnić funkcję dodatkowego benefitu dla osób, które ponoszą ryzyko karnoskarbowe w ramach organizacji.

 

Materiały do pobrania

 

Ulotka 

Wersja polska

Wersja angielska

 

Skontaktuj się z nami
 

Katarzyna Szczepańska
Senior Broker
Financial & Professional Lines
[email protected]

 
 

Piotr Rudzki
Senior Broker
Financial & Professional Lines
[email protected]

Inne nasze rozwiązania
 

Ubezpieczenie odpowiedzialności członków władz spółki

Dowiedz się więcej

 

Ubezpieczenie ryzyk cyber

Dowiedz się więcej