Poland

D&O

Władze spółki odpowiadają za mogące się zmaterializować ryzyka, jak np. szkodę finansową wyrządzoną zarządzanej organizacji, niezapłacone zobowiązania publicznoprawne oraz kary i grzywny nałożone na spółkę. Istnieje wiele sposobów na ograniczenie tych ryzyk, w tym m.in. ustanowienie odpowiednich procedur wewnętrznych, audyty i opinie specjalistów. Jedyną formą materialnego zabezpieczenia władz spółki jest ubezpieczenie D&O.

 

Kogo chroni polisa D&O?

Osoby ubezpieczone:
 • byłych, obecnych i przyszłych członków władz spółki – zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, prokurentów, kluczowych dyrektorów i managerów
 • pracowników spółki – w zakresie czynności zarządczych lub nadzorczych, a także odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw pracowniczych
 • współmałżonków, partnerów, spadkobierców wyżej wymienionych osób – ochrona przed egzekucją z majątku wspólnego.
Spółkę – w zakresie roszczeń dot. papierów wartościowych spółki oraz odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw pracowniczych.

Kto może wystąpić z roszczeniem do osoby ubezpieczonej?
 • Spółka
 • Osoby trzecie (wierzyciele spółki, wspólnicy, kontrahenci, pracownicy, syndyk)
 • Organy administracji państwowej (organy skarbowe, prokuratura, KNF, PIP, UOKiK)

Co pokrywa polisa D&O?


Dlaczego warto mieć polisę D&O?
 • Zabezpiecza prywatny majątek osób ubezpieczonych i ich najbliższych
 • Chroni czynności podjęte w przeszłości, a także po odejściu ze spółki lub przejściu na emeryturę
 • Działa także w przypadku niezasadnych roszczeń
 • Umożliwia finansowanie obrony ze środków ubezpieczyciela i nieangażowanie własnych środków pieniężnych
 • Ochrona w ramach jednej polisy obejmuje również zarządzających spółkami zależnymi.

Specjalną formą ochrony odpowiedzialności członków władz spółki w przypadku emisji akcji lub obligacji jest ubezpieczenie emisji papierów wartościowych, znane jako POSI (Public Offering of Securities Insurance).

Materiały do pobraniaUbezpieczenie D&O - ulotka (410 KB)
 

Kontakt

 

Marek Majchrowski
Client Director
marek.majchrowski@aon.pl