Poland

POSI (Public Offering of Securities Insurance)

Ubezpieczenie emisji papierów wartościowych


Kogo chroni polisa POSI?
 • Byłych, obecnych i przyszłych członków zarządu lub rady nadzorczej emitenta
 • Byłych, obecnych i przyszłych pracowników emitenta, zaangażowanych do przygotowania lub przeprowadzenia emisji papierów wartościowych
 • Współmałżonków, partnerów, spadkobierców w/w osób (ochrona przed egzekucją z majątku wspólnego)
 • Emitenta
 • Wprowadzającego (opcjonalnie)
 • Osoby zaangażowane (opcjonalnie) – zewnętrznych specjalistów zaangażowanych w przygotowanie prospektu

Źródła odpowiedzialności osób ubezpieczonychJakie nieprawidłowe działania ubezpieczonych podlegają ochronie?
 • Wszelkie oświadczenia składane w prospekcie emisyjnym czy niezrealizowane zakładane wyniki finansowe mogą doprowadzić do podniesienia roszczeń w stosunku do osób odpowiedzialnych za takie informacje. Odpowiedzialność wszystkich osób zaangażowanych w prospekt jest solidarna.
  • Do typowych popełnianych błędów należą: brak wystarczającej informacji o umowach zawartych przez emitenta, brak wystarczającej informacji o środkach trwałych lub zastosowaniu przyspieszonej amortyzacji skutkującej zaniżeniem wartości majątku i zysku firmy, brak pełnej informacji o transakcjach z podmiotami powiązanymi.
 • Ubezpieczenie POSI gwarantuje ochronę spółce i jej managerom przed potencjalnymi roszczeniami już od pierwszych działań związanych z planowaniem emisji począwszy od uchwały o emisji poprzez due dilligence, wyceny, prezentacje prospektu, oświadczenia dla prasy, wywiady, road show po sam debiut.

Co pokrywa polisa POSI?
 • Zasądzone odszkodowania
 • Kwoty wynikające z zawartych ugód sądowych i pozasądowych
 • Koszty obrony poniesione przez ubezpieczonego (również w oficjalnym postępowaniu urzędowym wszczętym w związku z planowaną emisją papierów wartościowych)
 • Koszty konsultantów PR poniesione w celu naprawy wizerunku emitenta

Skontaktuj się z nami
 

Paweł Krak
Practice Director
Financial & Professional Lines
[email protected]

 
 

Piotr Rudzki
Senior Broker
Financial & Professional Lines
[email protected]