Poland
pracownicze plany kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe

W listopadzie 2018 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał Ustawę o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). Czy są Państwo gotowi na zmiany czekające pracodawców w 2019 roku?


Zgodnie z reformą emerytalną od 1 lipca 2019 roku wejdą w życie przepisy obligujące wszystkich pracodawców w kraju do prowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). PPK będą rozwiązaniem powszechnym i oznaczają wzrost kosztów zatrudnienia dla wszystkich pracodawców.


Celem PPK jest systematyczne oszczędzanie przez pracowników z przeznaczeniem na zaspokajanie potrzeb finansowych po ukończeniu 60 roku życia. Pracodawcy będą zobligowani do utworzenia PPK we własnych strukturach oraz odprowadzania składek dla pracowników.

Struktura finansowania składek podstawowych do PPK:

 • składka podstawowa pracodawcy = 1,5% wynagrodzenia pracownika,

 • składka podstawowa pracownika = 2%* wynagrodzenia pracownika,

 • składka powitalna (jednorazowa ze strony państwa) = 250 zł,

 • dopłata roczna ze strony państwa (z Funduszu Pracy) = 240 zł.

*dla pracownika z dochodem miesięcznym poniżej 1,2-krotności średniego minimalnego wynagrodzenia – możliwość redukcji wysokości składki do min. 0,5%.

 
Co zyskują pracownicy firmy, przystępując do PPK?

 • Edukację emerytalną – dla wielu pracowników może to być impuls do zwiększenia lub rozpoczęcia oszczędzania na cele długoterminowe.

 • Prywatne środki finansowe podlegające dziedziczeniu przez osobę wskazaną przez pracownika lub zgodnie z zasadami prawa spadkowego.
   

Jakie są korzyści PPK dla pracodawcy?

 • Składka pracodawcy w PPK jest zwolniona ze składek na ubezpieczenie społeczne.

 • Możliwość wliczenia poniesionych wydatków na rzecz funkcjonowania PPK do kosztów uzyskania przychodów.

 • Możliwość skorzystania ze środków w trakcie trwania programu (cele mieszkaniowe/budowalne lub problemy zdrowotne pracownika lub członków jego rodziny).

 • Transparentny i łatwy do administrowania proces transferu środków zgromadzonych w PPK w przypadku zmiany zatrudnienia przez pracowników.