Poland
Zintegrowane Zarządzanie Ryzykiem

Zintegrowane Zarządzanie Ryzykiem – Enterprise Risk Management


“Najlepsze praktyki“ na polu zarządzania ryzykiem zostały sformalizowane w ramach ramowych struktur Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym (Enterprise Risk Management Framework). Wszystkie struktury podkreślają potrzebę kompleksowego i zintegrowanego procesu gromadzenia informacji, analizy oraz podejmowania decyzji.

Nasze doświadczenie

Firma Aon ma duże doświadczenie z różnymi strukturami Zintegrowanego Zarządzania Ryzykiem (ERM) jednakże zauważamy, iż ostateczny sukces wykorzystania tego podejścia jest związany ze ścisłym dopasowaniem rozwiązań do przyjętego w danej organizacji stylu zarządzania oraz kultury organizacyjnej.

Usługi z zakresu ERM skierowane są do podmiotów zainteresowanych stworzeniem kompleksowego systemu zarządzania ryzykiem w ramach swojej organizacji i pomagają odpowiedzieć na następujące pytania:

  • Jak obecne rozwiązania w zakresie zarządzania ryzykiem wyglądają względem najlepszych praktyk oraz standardów zarządzania ryzykiem?
  • Jaki jest optymalny zakres ERM dla mojej firmy?
  • W jaki sposób przeprowadzić wdrożenie systemu, aby uzyskać trwale i mierzalne rezultaty?

Usługi i obszary wsparcia

  • Analiza potrzeb i wymagań dotyczących systemu ERM
  • Projekt specyficznego rozwiązania ERM
  • Opracowanie strategii i harmonogramu wdrożenia
  • Przegląd istniejących rozwiązań względem najlepszych praktyk oraz standardów zarządzania ryzykiem.
  • Wsparcie zespołu wdrożeniowego.