Denmark

Property (bygnings-, løsøre- og driftstabsforsikring)

Vores forsikringseksperter udarbejder, implementerer og formidler omkostningseffektive property-forsikringsløsninger (bygninger, løsøre, driftstab). Vi sikrer virksomheden ved at udarbejde de mest hensigtsmæssige risikofinansierings- og forsikringsstrategier, der minimerer risikoen for jer.

Udarbejdelse af diagnose
Vores 500 Risk Management-eksperter fordelt på 30 lande vurderer jeres risikoprofil og identificerer de væsentligste risici for jeres aktiver og drift. Vores konsulenter samarbejder med jer om at opstille et budget for jeres Risk Management, udarbejde en strategi for implementeringen og tilpasse interne og eksterne ressourcer med henblik på at sikre, at I får den rigtige løsning.

Teknisk rådgivning
Aon overvåger alle faser af implementeringen af den aftalte property-forsikringsstrategi. Vores tekniske eksperter hjælper jer med at styre jeres interne ressourcer samt tredjepartsressourcerne. Vores rådgivningsydelser og indsigt hjælper jer til at fokusere på virksomhedens væsentligste risici og dermed implementere de relevante løsninger samt overvåge den økonomiske effekt af jeres property-forsikringsløsning.

Projektstyring
Aons projektstyring sikrer løbende involvering af alle relevante parter. Aons Property-eksperter er direkte involveret i præsentationen af jeres strategi for forsikringsgiverne for at medvirke til, at alle fordele ved forsikringsløsningen synliggøres.

Gennemprøvede og succesfulde løsninger
Vores Property-eksperter sikrer jeres virksomhed færre udgifter til Risk Management, bedre overblik over maksimale og potentielle tab og innovative løsninger til håndtering af de komplekse risici, som virksomheder verden over står over for.

Kontaktformular Expand
* Skal udfyldes  Invalid Email Address
Luk