Denmark

Terrorforsikring

I en stadig mere kompleks verden har Risk Management inden for terrorisme nok aldrig været mere aktuel for organisationer, som ønsker at beskytte deres interesser. Globale ekstremister forsøger uden varsel at sprede ødelæggelser med maksimalt tab af liv. Terrorgrupperne i de enkelte lande bliver mere og mere avancerede. Og det er ikke engang sikkert, at jeres virksomhed er målet for et angreb - selv et angreb nær jeres bygninger kan medføre tab af liv, skade på ejendom, driftsafbrydelse, flytteomkostninger, langsigtet skade på omdømme og mistet offentlig tillid.

Forståelse af risikoen
Mange organisationer forsikrer sig mod terrorisme uden at have den fulde forståelse for deres risiko. Aons antiterroreksperter har udviklet en unik tilgang til Risk Management inden for terrorisme. Vi kombinerer trussels- og sårbarhedsvurderinger, terrorrisikomodeller og planlægning af hændelsesstyring med den mest hensigtsmæssige og omkostningseffektive løsning.

Hovedfordele ved Aons Risk Management-ydelser inden for terror

  • Fuldt overblik over jeres risikoprofil, herunder en nøjagtig vurdering af den økonomiske risiko for virksomheden
  • Identifikation af, hvor og hvordan I kan beskytte forsyningskæden, reducere omfanget af ansvar, sikre jer mod driftsafbrydelser og styrke jeres fleksibilitet og generelle ansvarsforpligtelse
  • Velfunderet og forsvarlig beslutningstagning om forsikring mod terrorisme
  • Sikring af aktiver med det mest hensigtsmæssige og omkostningseffektive forsikringsprogram betyder, at I aldrig er over- eller underforsikret

Førende ekspertise
Aons antiterroreksperter består af tidligere ansatte inden for militær efterretning og sikkerhed, herunder personer, som har beskæftiget sig med mere end 1.000 terrorhændelser. Vores terrorforsikringseksperter har assisteret regeringsembedsmænd i terrorlovgivningsspørgsmål og har været førende inden for udviklingen af innovative løsninger og politikker.

Aon gør hele forskellen
Vores terrorforsikringseksperter har en fleksibel tilgang til hver enkelt sag. Vores ydelser omfatter forsikring af fuld- og nyværdi eller førsterisikosum, dækning i et enkelt land eller globalt, forsikring med Difference in Conditions-dækning i forhold til regeringspuljer samt erhvervsansvar og arbejdsgiveransvarsforsikring. Aon kan også tilbyde kombinerede forsikringer, som samtidig dækker relaterede trusler såsom kidnapning med krav om løsepenge, afpresning og politisk uro, hvilket sikrer en løsning uden dækningsmæssige huller i policen og med maksimale præmiebesparelser.

Terrortrusselskort
En gang årligt udarbejder Aon et kort over den globale terrortrussel, som kan downloades på www.aon.com. Du kan få tilsendt kortet ved at udfylde formularen på www.aon.com/risk-services/terrorism-risk-map.

Kontaktformular Expand
* Skal udfyldes  Invalid Email Address
Luk