Poland

Raport „Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach” 2019


Ekonomiczne i globalne problemy handlowe stanowią wyzwanie dla organizacji i ich zdolności do odpowiedniego inwestowania w przygotowanie i ochronę działalności – jak wynika z badania Aon „Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach” 2019.
 
Rory Moloney, dyrektor generalny Global Risk Consulting, powiedział:
Firmy różnej wielkości mają problemy z ustaleniem priorytetów w zakresie zarządzania ryzykiem w obliczu tak wielu zmian i niepewności, To, co kiedyś było sprawdzoną strategią ograniczania ryzyka – wykorzystywanie przeszłości do przewidywania przyszłości – jest teraz wyzwaniem, a w połączeniu z bardziej konkurencyjną gospodarką światową składa się na najniższy w historii poziom przygotowania do ryzyka. W rezultacie planowanie zarządzania ryzykiem musi przyjąć inny kształt niż w przeszłości.
 
Aon co dwa lata bada tysiące osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem w 60 krajach i 33 branżach, aby zidentyfikować kluczowe ryzyka i wyzwania, przed którymi stoją ich organizacje.
 
W badaniu „Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach” z 2019 roku respondenci wskazali spowolnienie gospodarcze jako najważniejsze ryzyko. Na drugim miejscu znalazła się utrata reputacji marki, co wynika z możliwych poważnych konsekwencji wpadki korporacji, która może wydarzyć się na platformach społecznościowych o każdej porze dnia i nocy. Przyspieszone tempo zmian czynników rynkowych wynikające ze wzrostu polityki protekcjonistycznego handlu międzynarodowego, w tym rosnąca aktywność regulacyjna i napięcia geopolityczne, to ryzyko, które z 38. miejsca w poprzednim badaniu wskoczyło do pierwszej trójki najważniejszych obaw na liście w 2019 roku.
 
Aon uzyskał odpowiedzi na badanie „Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach” jesienią 2018 roku, w czasie ogromnej niestabilności na całym świecie, napędzanej przez spadki na giełdzie, spory dotyczące polityki handlowej, agresywne działania regulacyjne, masowe wycofywania produktów, aktywny cykl katastrof naturalnych o niszczycielskich konsekwencjach, dalekosiężne ataki cybernetyczne i skandale korporacyjne. Te szersze zagrożenia makroekonomiczne – w połączeniu z szybkością zmian technologicznych – przyczyniają się do wzrostu znaczenia nowych zagrożeń, które mogą zakłócić łańcuchy dostaw i ogólne operacje biznesowe. W rezultacie jedna trzecia spośród 15 największych zagrożeń to nowe pozycje na liście, w tym m.in. przyspieszone tempo zmian czynników rynkowych i geopolitycznych oraz przełomowe technologie i innowacyjność.
 
Osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem zgłaszają najniższy od 12 lat poziom gotowości na ryzyko, ponieważ wiele z najistotniejszych zagrożeń, takich jak spowolnienie gospodarcze i rosnąca konkurencja, są nieubezpieczalne. W konsekwencji należy rozważyć zarządzanie ryzykiem jako przeciwieństwo transferu ryzyka, aby złagodzić te zagrożenia i chronić organizacje przed potencjalną niestabilnością.
 
Jak dodaje Moloney:
Zmiany w tegorocznych wynikach badania wskazują, że funkcja osoby zarządzającej ryzykiem musi ewoluować, aby zarządzanie ryzykiem mogło osiągnąć najkorzystniejszy poziom dla przedsiębiorstwa. Takie działanie, w połączeniu z wykorzystaniem danych i analiz prognostycznych, które mogą generować przydatne informacje, pomoże firmom chronić ich zyski, jednocześnie dostosowując organizacje do przyspieszonych zmian i wahań gospodarczych.
 
Pozostałe kluczowe wnioski:
  • Zwiększa się liczba starszych pracowników na rynku pracy – ryzyko to zmieniło pozycję w rankingu z 37. miejsca w 2017 roku na 20. w 2019. Przewiduje się, że do 2022 roku zajmie 13. miejsce. Ogólnie rzecz biorąc, starzenie się populacji w połączeniu z niedoborem siły roboczej nie tylko zmienia kierunki społecznego i gospodarczego rozwoju kraju, lecz także powoduje niestabilność w ramach organizacji.
  • Ryzyko zmian klimatycznych przesunęło się w rankingu z 45. miejsca w 2017 roku na 31. w 2019, ponieważ częstotliwość i dotkliwość klęsk żywiołowych przyczyniają się do wzrostu obaw o ich wpływ na gospodarkę światową.
  • Ataki cybernetyczne/naruszenia danych zajmują szóstą pozycję w rankingu i przewiduje się, że w 2022 r. staną się trzecim najważniejszym ryzykiem. Zagrożenia cybernetyczne nadal zajmują pierwsze miejsce wśród respondentów z Ameryki Północnej. Po raz pierwszy przewiduje się, że to ryzyko znajdzie się na liście top 10 w krajach Ameryki Łacińskiej. Prognozy wskazują także, że w Europie cyberzagrożenia wskoczą z ósmego na czwarte miejsce, a na Bliskim Wschodzie i w Afryce z ósmego na drugie.
  • Przełomowe technologie i innowacyjność budzą wśród respondentów coraz większy niepokój, awansując w globalnym rankingu z 20. pozycji w 2017 roku na 14. w 2019. Ryzyko to jest wymieniane wśród 10 największych zagrożeń w przypadku 50% wszystkich branży.
 
Profile uczestników w badaniu Aon „Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach” 2019 obejmowały małe (poniżej 1 mld USD), średnie (1 mld USD – 15 mld USD) i duże (powyżej 15 mld USD) organizacje, w tym respondentów z firm prywatnych, organizacji publicznych i rządowych, a także podmioty non-profit. Pełny raport jest dostępny na stronie www.aon.com/2019GlobalRisk.
 

 

Kontakt w sprawie raportu