The
Rising

Resilient

Hvordan en modstandsdygtig kultur kan hjælpe virksomheder med at håndtere en usikker verden.

Hent rapporten Start evalueringen

Midt i en global pandemi er det de virksomheder, der prioriterer deres medarbejderes trivsel, som klarer sig bedst. Med et arbejdsmiljø, der skaber tryghed, motivation og samhørighed, kan disse virksomheder klare sig igennem selv det værste stormvejr. De skaber fremdrift, fordi de er modstandsdygtige – eller som vi siger: De er ’rising, resilient’.

Opbygger du modstandsdygtighed?

Vores korte selvevaluering giver dig en umiddelbar indikation af, om dine medarbejdere er modstandsdygtige.

  • Se, hvordan du klarer dig i vores modstandsdygtighedsmåler
  • Find ud af, hvad der er dine vigtigste udviklingsområder, og hvordan du skaber forandringer
  • Få en vurdering af, hvor gennemtænkt din tilgang til sundhed og trivsel er

Start evalueringen

Rising Resilient results examples screen

Selvom mange organisationer investerer i deres medarbejderes trivsel, er der kun få, der er modstandsdygtige:

0%

af alle medarbejdere er modstandsdygtige*

0%

føler sig ikke trygge i ansættelsen*

0%

føler sig ikke i stand til at realisere deres potentiale*

Data fra Aon Rising Resilient-undersøgelsen i marts 2020.

Det afgørende for virksomhederne lige nu er at have modstandsdygtige medarbejdere. Det kræver, at organisationerne reviderer deres tilgang til medarbejdernes sundhed og trivsel.

Trivsel kan ikke stå alene. Modstandsdygtighed kræver visionær ledelse, en løbende dialog med medarbejderne og et gennemtænkt trivselsprogram, der understøtter forskellige behov. Det har klare fordele for arbejdsgiverne. Kun 30 % af alle medarbejdere klassificeres som modstandsdygtige. Alligevel siger 93 % af de modstandsdygtige medarbejdere, at de ønsker at fortsætte i virksomheden, og 86 % er motiverede, når de går på arbejde. Medarbejdernes modstandsdygtighed skal stå højt på dagsordenen, da det ikke kun betyder noget for dine medarbejdere – det kan også være med til at realisere din organisations potentiale.

Hent rapporten

Indsigt, der former trivslen på arbejdspladsen