Vurder dine medarbejderes modstandsdygtighed

Start evalueringen

Understøtter og udvikler jeres politikker, holdninger og handlinger medarbejdernes modstandsdygtighed?

I kølvandet på den globale pandemi er der kommet et andet fokus på medarbejdernes trivsel. Sundheds- og trivselsprogrammer er ikke nyt for arbejdsgiverne. Alligevel viser vores undersøgelser, at mange arbejdsgivere har problemer med at sikre, at deres programmer effektivt opbygger medarbejdernes modstandsdygtighed.

Når man skal fremme modstandsdygtighed, er det ikke nok at have en gennemtænkt plan for tiltagene, der skal også være en sundheds- og trivselskultur i hele virksomheden. Det begynder med, at ledelsen klart og tydeligt prioriterer sundhed og trivsel, og det fortsætter med, at denne tilgang føres videre ud i dialogen med medarbejderne.

I en verden, hvor coronapandemien har vendt op og ned på arbejdslivet, er det afgørende for virksomhedens succes at sikre, at HR-strategien gør det muligt for medarbejderne at tilpasse sig forandringer, fastholde motivationen og håndtere modgang – nu og i fremtiden. Trivsel er ikke bare ’nice to have’ – det kan udgøre forskellen mellem, om virksomheden lige præcis overlever, eller om den oplever fremgang og succes.

Opbygger du modstandsdygtighed?

Vores korte selvevaluering giver dig en umiddelbar indikation af, om dine medarbejdere er modstandsdygtige.

  • Se, hvordan du klarer dig i vores modstandsdygtighedsmåler
  • Find ud af, hvad der er dine vigtigste udviklingsområder, og hvordan du skaber forandringer
  • Få en vurdering af, hvor gennemtænkt din tilgang til sundhed og trivsel er