Bygg bedriftens motstandsdyktighet

Download

Arbeidslivet er i endring, og dette påvirker både markeder, bedrifter og enkeltmennesker.

Etterdønningene av pandemien har skapt betydelig økonomisk usikkerhet. Alderssammensetningen i den yrkesaktive befolkningen endrer seg. Fram til 2030 vil andelen arbeidstakere over 60 øke fra 12,3 % til 16,4 % på verdensbasis. Mange av oss lider av velstandssykdommer, som f.eks. diabetes 2 og kreft. Dette er ikke-smittsomme sykdommer som øker i utbredelsen i takt med bruttonasjonalproduktet (WHO). Stress, isolasjon og mistrivsel har ført til at stadig flere lider av angst (Scientific American, WEF). COVID-19 er en usynlig, men reell trussel som har rammet mennesker over hele verden og forsterket opplevelsen av usikkerhet.

Motstandsdyktige virksomheter kan likevel gi sine ansatte en opplevelse av trygghet og tydelige målsetninger, og slike arbeidsplasser kan gi mennesker ly mens uværet raser. Arbeidsgivere er vant til å investere i velferdsgoder og helseforsikringer for å trekke til seg og holde på de beste fagfolkene. I dag forventer arbeidstakere at arbeidsgiveren møter deres behov, både når det gjelder psykososial trivsel, faglig utvikling og personlig vekst. Bedrifter som virkelig investerer i sine medarbeiderteam har enormt mye å hente.

I mars 2020 kartla vi arbeidsgivere og arbeidstakere over hele Europa for å få kunnskap om gode velferdsordninger og hvilke forventninger og virkninger som er knyttet til disse. Vi avdekket også hvordan arbeidsgivere responderte på COVID 19-pandemien og hvilke strategier som faktisk bygger motstandsdyktigheten.

Vi har opplevd den perfekte storm – en kombinasjon av raske skiftninger og usikkerhet som gjør det vanskelig for mange å mestre hverdagen. Det kan være overveldende og holde stø kurs når vi er usikre på hvor vi skal. Dette kan bli opphavet til ekstremt stress for mange.” Arbeidsplassene kan bli en trygg havn, en fyrlykt i stormen, der folk kan føle samhørighet og komme seg gjennom en vanskelig tid.

Bas van der Tuyn – direktør for Propositions & Business Development hos Aon

De fem søylene for helse og trivsel på arbeidsplassen

Smarte, strategiske investeringer i helse og trivsel for dine ansatte er ikke bare fornuftig ressursforvaltning, men er nøkkelen til suksess både for hver enkelt ansatt og for hele bedriften.

Virksomheter som motiverer og bygger opp sine ansatte gjennom sosial tilhørighet, et støttende arbeidsmiljø og solide opplegg for faglig utvikling, vil kunne bruke gode velferdsordninger for å sikre økonomisk suksess. De ansatte blir mer tilfredse og får større tillit og mentalt overskudd på jobb, og vil sannsynligvis være mer produktive og lojale overfor bedriften. En motstandsdyktig bedrift er grunnlagt på de fem søylene for helse og trivsel på arbeidsplassen, det vil si de ansattes fysiske, sosiale, følelsesmessige, yrkesmessige og økonomiske velferd. Man kommer ikke langt med å kreve motstandsdyktighet av de ansatte. Bedriften må skape en kultur for motstandsdyktighet.

I rapporten Rising Resilient kan du lese om hvordan organisasjoner har klart å bygge motstandsdyktighet hos sine ansatte. Du finner også forskningsbaserte data om virkningene av bedre helse og trivsel på arbeidsplassen.

 

Download

Download - Becoming a rising, resilient business

Dette feltet er obligatorisk
Dette feltet er obligatorisk
Dette feltet er obligatorisk
Dette feltet er obligatorisk
Dette feltet er obligatorisk
Dette feltet er obligatorisk
Dette feltet er obligatorisk
Dette feltet er obligatorisk
Dette feltet er obligatorisk
Er din rolle multi country? (Må fylles ut)

Dette feltet er obligatorisk

Aon og andre selskaper i Aon-konsernet vil bruke dine personopplysninger for å kontakte deg av og til om andre produkter, tjenester og arrangementer som vi tror kan interessere deg. Alle personopplysninger innhentes og brukes i samsvar med gjeldende lover om personvern og vår personvernerklæring.

Klikk her for å administrere dine valg for kommunikasjon.