Rising
Resilient

En kultur for motstandsdyktighet gjør bedrifter konkurransedyktige i en verden preget av usikkerhet.

Last ned rapporten Start undersøkelsen

Bedrifter som satser på de ansattes velferd og motstandsdyktighet, har større muligheter for å lykkes etter en global pandemi. Det handler om å skape et arbeidsmiljø preget av trygghet, sterk motivasjon og tilhørighet. Da vil bedriften tåle selv de verste stormene. De skaper fremdrift, fordi de er motstandsdyktige – eller som vi sier: De er “Rising Resilient”

Blir dere sterkere gjennom motgang?

Denne spørreundersøkelsen er et verktøy for egenvurdering som sier noe om sannsynligheten for at dine ansatte er motstandsdyktige/robuste.

  • Se hvordan du presterer på vår skala for motstandsdyktighet.
  • Du blir kjent med de viktigste forbedringsområdene og hvordan du bidrar til endringer.
  • Du oppdager hvor godt bedriften håndterer helse og trivsel blant de ansatte.

Start undersøkelsen

Rising Resilient results examples screen

Selv om mange organisasjoner investerer i de ansattes velferd, er det få som er motstandsdyktige:

0%

av arbeidsstyrken er motstandsdyktig

0%

Føler utrygghet på jobb*

0%

Føler seg ikke i stand til å realisere sitt fulle potensiale*

* Dataene er hentet fra undersøkelsen Aon Rising Resilient fra mars 2020.

Motstandsdyktige medarbeidere er noe av det viktigste for næringslivet akkurat nå. For å bygge motstandsdyktighet må man revurdere tilnærmingene til helse og trivsel på arbeidsplassen.

Velferdsordninger alene er ikke nok. Økt motstandsdyktighet krever fremsynt lederskap og kontinuerlig dialog med de ansatte, samt smidige og allsidige ordninger som møter ulike behov. Arbeidsgivere har mye å tjene på dette. Bare 30 % av arbeidstakerne tilhører gruppen “motstandsdyktige”. Av de motstandsdyktige medarbeiderne sier hele 93 % at de vil fortsette hos samme arbeidsgiver og 86 % er sterkt motiverte i jobben. Motstandsdyktighet hos arbeidstakeren bør derfor stå høyt på dagsorden. Dette vil legge grunnlaget både for de ansattes vekst og bedriftens suksess.

Last ned rapporten

Kunnskap som bygger helse og trivsel på arbeidsplassen