Poland
2015 Aon Global Cyber Impact Report

2015 Aon Global Cyber Impact Report

Badania przeprowadzone na zlecenie Aon przez Ponemon Institute ilustrują punkt widzenia i doświadczenia ponad 2 250 organizacji z całego Świata w obrębie zagadnień związanych z przestępczością internetową i komputerową.

Wnioski z raportu dają możliwość szerszego spojrzenie na profil ryzyka organizacji.
Podkreślają konieczność właściwego zabezpieczenia się (transfer ryzyka) przed zagrożeniami finansowymi płynącymi z przestępczości komputerowej. 

Raport daje mozliwość porównania własnej organizacji z innymi przedsiębiorstwami w takich kwestiach jak:

    stopień narażenia na ryzyko środków niematerialnych (zapisanych w formie cyfrowej)
w porównaniu do środków trwałych
  liczba przedsiębiorstw które doświadczyły strat związanych z naruszeniem danych
lub złamaniem zabezpieczeń (oraz średnia wartość tych strat)
  jak organizacje określają swój stopień ryzyka cyfrowego (cyber risk) - na podstawie intuicji, nieformalnych ocen wewnętrznych czy też w ogóle go nie szacują?
  jak wysoko plasuje się ryzyko cyfrowe (cyber risk) wśród najważniejszych zagrożeń
dla prowadzonej działalności gospodarczej

Poniższy odnośnik pozwoli uzyskać dostęp do pełnego raportu. 

 Decydując się na komentowanie lub udostępnianie materiałów ze strony www.aon.pl poprzez media społecznościowe, wyrażasz zgodę na udostępnienie firmie Aon wybranych informacji dostępnych na Twoim profilu w mediach społecznościowych. Aby dowiedzieć się więcej na temat zbieranych informacji kliknij tutaj.

[Error loading the control 'eloquadownloadform', check event log for more details]

2015 Aon Global Cyber Impact Report

Infografika