Poland
Planowanie ciągłości działalności

Planowanie ciągłości działalności

BCP – Business continuity planning

Planowanie ciągłości działalności (BCP) zyskuje coraz większą wagę we wszelkiego rodzaju organizacjach. Dlatego stworzyliśmy szereg rozwiązań, które mają na celu pomóc w tworzeniu strategii zapewniających ciągłość działalności organizacji. Celem BCP jest tworzenie zasad i reguł działania w sytuacjach takich jak pożar, katastrofy naturalne, awarie urządzeń, systemów, przerwy w dostawie surowców i materiałów, ataki terrorystyczne, pandemie, kryzysy związane z marką i reputacją organizacji.


Elementy usługi

Podstawowe rozwiązania z zakresu BCP mogą  dotyczyć:

  • Przegląd oraz ocena wdrożonych procesów BCP w kontekście Dobrych Praktyk / Standardów
  • Wsparcie w przeprowadzenia identyfikacji i oceny ryzyka, analizy wpływu na działalność oraz opracowaniu strategii zapewnienia ciągłości
  • Opracowanie narzędzi i wzorów wspierających proces i opracowanie planów (plany reagowania – Emergency Response, plany zarządzania i komunikacji kryzysowej – Crisis Management & Comunication, plany odbudowy działalności – kluczowe procesy i infrastruktura – Disaster Recovery)
  • Szkolenia wspierające pracowników w wypełnianiu indywidualnych ról w ramach BCP, w tym ćwiczenia skutecznego reagowania na awarie
  • Działania z zakresu prewencji i kontroli strat – doradztwo z zakresu BHP i Ppoż. redukujące ryzyka strat w różnych obszarach operacyjnych wpływających na ciągłość działalności.

Korzyści:

  • stworzenie planów postępowania na wypadek prawdopodobnych awarii i potencjalnych zagrożeń wraz z możliwością symulacji ich wystąpienia,
  • poszerzenie świadomości wytypowanego zespołu szybkiego reagowania w zakładzie o filozofii reagowania na potencjalne awarie
  • poprawa oceny ryzyka oraz spełnienie wymagań ubezpieczycieli


Decydując się na komentowanie lub udostępnianie materiałów ze strony www.aon.pl poprzez media społecznościowe, wyrażasz zgodę na udostępnienie firmie Aon wybranych informacji dostępnych na Twoim profilu w mediach społecznościowych. Aby dowiedzieć się więcej na temat zbieranych informacji kliknij tutaj.

Ulotka do pobrania