Poland
Kompleksowe Zarządzanie Ryzykiem

Kompleksowe Zarządzanie Ryzykiem

ERM – Enterprise Risk Management

Efektywne zarządzanie ryzykiem jest czynnikiem, który decyduje o powodzeniu realizacji strategii przedsiębiorstwa i pozwala na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej. W tym kontekście należy podkreślić, że zarządzanie ryzykiem nie dotyczy tylko dużych korporacji, ale powinno być realizowane przez wszystkie organizacje bez względu na wielkość, gdyż nie jest ono niczym innym, jak dobrym zarządzaniem pieniędzmi powierzonymi przez akcjonariuszy. Aon pomaga swoim klientom lepiej i efektywniej zarządzać ryzykiem.


Kompleksowe Zarzadzanie Ryzykiem (ERM)

To aktywny, wspierany przez wyższe kierownictwo proces identyfikacji i oceny ryzyka oraz reakcji na ryzyka, które wpływają na zdolność organizacji do maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy  ERM pozwala organizacjom połączyć ich strategie zarządzania ryzykiem z całościową strategią biznesową i umożliwia wkomponowanie zarządzania ryzykiem w istniejące procesy zarządzania organizacją.


Elementy usługi

Podstawowe działania z tego zakresu mogą  dotyczyć:

  • Risk Maturity Index – ocena dojrzałości zarządzania ryzykiem,
  • Przegląd i ocena wdrożonych procesów zarządzaniu ryzykiem,
  • Opracowanie i wdrażanie polityki zarządzania ryzykiem oraz ubezpieczeniowej,
  • Opracowywanie oraz wdrażanie struktur zarządzania ryzykiem i kwestiami ubezpieczeniowymi,
  • Kompleksowa identyfikacja i ocena ryzyka działalności czy przedsięwzięcia,
  • Ocena, opracowanie planów działań, zasad raportowania oraz strategii zarządzania ryzykiem,
  • Opracowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu zarządzania ryzykiem,

Mapowanie ryzyka i ubezpieczeń.


Korzyści:

  • umożliwienie rozpoznania nowych ryzyk i budowanie zdolności do efektywnego ich zarzadzania.
  • połączenie strategii organizacji z ryzykiem i optymalnym wykorzystaniem dostępnego kapitału
  • efektywne monitorowanie programu zarzadzania ryzykiem oraz ubezpieczeńDecydując się na komentowanie lub udostępnianie materiałów ze strony www.aon.pl poprzez media społecznościowe, wyrażasz zgodę na udostępnienie firmie Aon wybranych informacji dostępnych na Twoim profilu w mediach społecznościowych. Aby dowiedzieć się więcej na temat zbieranych informacji kliknij tutaj.