Bulgaria
Bulgaria

Аон България

 

Аон България е дъщерно дружество на Аон Корпорация и е водеща компания в управлението на риска и консултантската дейност в сферата на застраховането и презастраховането.

Аон има над служители, които работят в 500 офиса в повече от държави по света.

Дружеството „Аон България” ЕООД съществува от 2000 година на българския пазар и предлага специализирано обслужване във всички направления на застраховането, включително:

  • Застраховки на имущество – вкл. авария на машини и електронно оборудване, прекъсване на дейността
  • Отговорности, вкл. обща гражданска отговорност, професионална отговорност, отговорност на директорите и ръководните служители
  • Автомобилни застраховки
  • Застраховка на търговски риск
  • Застрахователни решения за финансови институции
  • Доброволни здравноосигурителни програми
  • Програми за персонала

Адрес:

бул. „Александър Стамболийски” № 103, ет. 4, гр. София 1303
тeл.: +359 (2) 933 7800; факс: +359 (2) 983 5025
web: http://www.aon.com

Вижте разположението на офиса в България

Find office locations